Eдукацијa у ДЗ Ниш у Саветовалишту за младе

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > Eдукацијa у ДЗ Ниш у Саветовалишту за младе

Ученици медицинске школе ,,Др Миодраг Лазић“ Ниш успешно су завршили едукацију у ДЗ Ниш у Саветовалишту за младе, а у циљу промоције здравих стилова живота и васпитања младих за избегавање ризичних облика понашања.
Едукација је одржана од 26 – 29. 09. 2022. године а похађало је 12 ученика школе – по 4 ученика из одељења III 1 мст, III 2 мст и III пст.
Наредна едукација биће одржана у октобру.