РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 27. 06. 2022. 12,45
2.        Латински језик 1 24. 06. 2022. 11,30
3.        Медицинска етика 1 24. 06. 2022. 11,30
4.        Прва помоћ 1 Вежбе: 20.06. од 8,30 и 21.06 од 11,00 22. 06. 2022. 11,00
5.        Здравствена нега и рехабилитација 1 20. 06. 2022. 13,00
6.        Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 23. 06. 2022. 10,45
7.        Здравствена нега 2 30. 06. 2022. 10,00
8.        Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 22. 06. 2022. 14,00
9.        Фармакогнозија са фитотерапијом 2 30. 06. 2022. 10,00
10.    Организација фармацеутске делатности 2 21. 06. 2022. 11,00
11.    Микробиологија са епидемиологијом 2 29. 06. 2022. 10,00
12.    Аналитичка хемија 2 27. 06. 2022. 10,00
13.    Патологија 2 30. 06. 2022. 10,00
14.    Фармакологија 2 28. 06. 2022. 10,00
15.    Кинезиологија  2 20. 06. 2022. 13,00
16.    Масажа 2 20. 06. 2022. 13,00
17.    Здравствена психологија 2 и 3 23. 06. 2022. 11,30
18.    Медицинска биохемија 2 и 3 20. 06. 2022. 10,00
19.    Педијатрија са негом 2 29. 06. 2022. 10,00
20.    Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 21. 06. 2022. 11,00
21.    Основи клиничке фармације 3 27. 06. 2022. 10,00
22.    Токсиколошка хемија 3 и Токсикологија 3 27. 06. 2022. 10,00
23.    Основи клиничке медицине 3 21. 06. 2022. 11,00
24.    Масажа 3 28. 06. 2022. 10,00
25.    Кинезиологија 3 27. 06. 2022. 10,00
26.    Здравствена нега 3 и 4 30. 06. 2022. 10,00
27.    Неурологија 3 20. 06. 2022. 9,30
28.    Инфектологија 3 28. 06. 2022. 10,00
29.    Гинекологија и акушерство 3 27. 06. 2022 10,00
30.    Хирургија 3 и 4 23. 06. 2022. 13,00
31.    Интерна медицина3 и 4 21. 06. 2022. 14,00
32.    Физикална терапија 3 и 4 20. 06. 2022. 13,00
33.    Фармацеутска технологија 4 23. 06. 2022. 10,45
34.    Специјална рехабилитација 4 28. 06. 2022. 11,00
35.    Психијатрија 4 20. 06. 2022 9,30
36.    Кинезитерапија 4 27.06. 2022. 12,00
37.    Медицинска информатика 4 23. 06. 2022. 9,00