РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
Анатомија и физиологија 1 29. 11. 2021. 13,45
Латински језик 1 26. 11. 2021. 11,30
Медицинска етика 1 26. 11. 2021. 9,00
Хигијена и здравствено васпитање 1 24. 11. 2021. 14,00
Прва помоћ 1 24. 11. 2021. 11,00
Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 25. 11. 2021. 10,45
Здравствена нега 1 и 2 25. 11. 2021. 11,30
Аналитичка хемија 2 29. 11. 2021. 10,00
Орган. фармацеутске делатности 2 23. 11. 2021. 11,00
Микробиологија са епидемиологијом 2 24. 11. 2021. 13,00
Микробиологија са епидемиологијом 2 за ЛТ 24. 11. 2021. 9,00
Патологија 2 25. 11. 2021. 12,00
Фармакологија 2  23. 11. 2021.  15,15
Здравствена психологија 25. 11. 2021. 11,30
Кинезиологија 2 и 3 22. 11. 2021. 13,00
Масажа 2 и 3 23. 11. 2021. 11,00
Медицинска биохемија 2 и 3 29. 11. 2021. 11,00
Основи клиничке медицине 3 23. 11. 2021.  11,00
Фармацеутска технологија 3 25. 11. 2021. 10,45
Фармакогнозија са фитотерапијом 3 25. 11. 2021. 10,45
Фарм. хемија са аналитиком лекова 3 23. 11. 2021. 11,00
Основи клиничке фармације 3 29. 11. 2021. 15,00
Токсикологија 3 29. 11. 2021. 15,00
Акушерство и гинекологија са негом 3 29. 11. 2021. 14,45
Здравствена нега 3 25. 11. 2021. 9,00
Неурологија 3 22. 11. 2021. 10,30
Инфектологија 3 30. 11. 2021.  14,00
Гинекологија и акушерство 3 29. 11. 2021. 14,45
Интерна медицина 3 и 4 23. 11. 2021. 14,00
Хирургија 3 и 4 25. 11. 2021. 13,00
Дечија неуропсихијатрија са негом 4 24. 11. 2021. 14,00
Педијатрија 4 30. 11. 2021. 17,30
Психијатрија 4 22. 11. 2021. 9,30
Фамакологија са фармакотерапијом 4 23. 11. 2021.  15,15
Предузетништво 4 26. 11. 2021. 14,00