РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24.

ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 25. 04. 2024. 12,00
2. Латински језик 1 26. 04. 2024. 13,45
3. Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 24. 04. 2024. 10,00
4. Здравствена нега 1 24. 04. 2024. 12,00
5. Прва помоћ 1 ЛТ 24. 04. 2024. 10,30
6. Медицинска етика 1 и 2 18. 04. 2024. 11,00
7. Здравствена нега деце раног узраста 2 24. 04. 2024. 12,30
8. Хигијена и здравствено васпитање 2 23. 04. 2024. 13,45
9. Микробиологија са епидемиологијом 2 24. 04. 2024. 9,30
10. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 2 ЛТ 25. 04. 2024. 13,45
11. Хистологија 2 23. 04. 2024. 11,45
12. Патологија 2 22. 04. 2024. 12,00
13. Фармакологија 2 22. 04. 2024. 11,15
14. Српски језик и књижевност 2 23. 04. 2024. 13,00
15. Енглески језик 2 25. 04. 2024. 14,00
16. Фармацеутска технологија 2 24. 04. 2024. 10,00
17. Организација фармацеутске делатности 2 22. 04. 2024. 10,00
18. Психологија 2 25. 04. 2024. 10,30
19. Предшколска педагогија 2 18. 04. 2024. 12,30
20. Здравствена психологија 2 и 3 25. 04. 2024. 10,30
21. Медицинска биохемија 2 и 3 26. 04. 2024. 10,00
22. Фармацеутска технологија 3 24. 04. 2024. 10,00
23. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 22. 04. 2024. 10,00
24. Дечја психологија 3 25. 04. 2024. 10,30
25. Књижевност за децу 3 24. 04. 2024. 14,30
26. Акушерство и гинекологија са негом 3 17. 04. 2024. 10,30
27. Здравствена нега 3 24. 04. 2024. 11,00
28. Неурологија 3 23. 04. 2024. 14,00
29. Инфектологија 3 26. 04. 2024. 14,45
30. Гинекологија и акушерство 3 17. 04. 2024. 10,30
31. Хирургија 3 и 4 24. 04. 2024. 14,45
32. Интерна медицина 3 и 4 23. 04. 2024. 13,00
33. Педијатрија 4 24. 04. 2024. 12,00
34. Психијатрија 4 26. 04. 2024. 12,30
35. Специјална рехабилитација 4 19. 04. 2024. 12,00
36. Фармакологија и фармакотерапија 4 22. 04. 2024. 11,15

37. Козметологија 4 24. 04. 2024. 10,00
38. Броматологија са дијететиком 4 22. 04. 2024. 10,00
39. Броматологија 4 22. 04. 2024. 10,00
40. Предузетништво 4 18. 04. 2024. 14,00
Едукације за предмете:
1. Предузетништво 4 – 15. и 17. 04. Милош Стојановић од 14,00 – наставничка канцеларија
2. Броматологија са дијететиком 4 – 15. 04. од 12,00 и 17. 04. од 13,00 Боривоје Ђорђевић у
лабораторији