РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 28. 03. 2024. 12,00
2. Латински језик 1 25. 03. 2024. 13,45
3. Прва помоћ 1 27. 03. 2024. 10,30
4. Здравствена нега деце раног узраста 1 27. 03. 2024. 12,30
5. Увод у лабораторијски рад 1 29. 03. 2024. 11,30
6. Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 20. 03. 2024. 10,00
7. Медицинска етика 1 и 2 21. 03. 2024. 11,00
8. Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 26. 03. 2024. 13,45
9. Здравствена нега 2 27. 03. 2024. 12,00
10. Микробиологија са епидемиологијом 2 20. 03. 2024. 9,30
11. Патологија 2 22. 03. 2024. 12,00
12. Фармакологија 2 29. 03. 2024. 11,15
13. Математика 2 29. 03. 2024. 10,30
14. Физика 2 26. 03. 2024. 10,15
15. Организација фармацеутске делатности 2 22. 03. 2024. 10,00
16. Аналитичка хемија 2 25. 03. 2024. 11,30
17. Масажа 2 28. 03. 2024. 14,00
18. Кинезиологија 2 28. 03. 2024. 14,00
19. Здравствена психологија 2 и 3 21. 03. 2024. 10,30
20. Медицинска биохемија 2 и 3 25. 03. 2024. 10,00
21. Хематологија са трансфузиологијом 3 26. 03. 2024. 12,00
22. Основи клиничке медицине 3 20. 03. 2024. 15,40
23. Токсикологија 3 29. 03. 2024. 10,00
24. Основи клиничке фармације 3 22. 03. 2024. 10,00
25. Фармакогнозија са фитотерапијом 3 27. 03. 2024. 10,00
26. Фармацеутска технологија 3 20. 03. 2024. 10,00
27. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 22. 03. 2024. 10,00
28. Инфектологија са негом 3 25. 03. 2024. 11,30
29. Здравствена нега 3 27. 03. 2024. 11,00
30. Неурологија 3 25. 03. 2024.
12,00
31. Инфектологија 3 25. 03. 2024.
11,30
32. Гинекологија и акушерство 3 20. 03. 2024. 14,45
33. Хирургија 3 и 4 27. 03. 2024. 14,45
34. Интерна медицина 3 и 4 26. 03. 2024. 13,00
35. Педијатрија 4 20. 03. 2024. 12,00
36. Психијатрија 4 25. 03. 2024. 13,30
37. Здравствена нега деце 4 27. 03. 2024. 12,30
38. Специјална рехабилитација 4 26. 03. 2024. 14,30
39. Фармацеутска технологија 4 20. 03. 2024. 10,00
40. Фармакологија и фармакотерапија 4 29. 03. 2024. 11,15
41. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4 22. 03. 2024. 10,00
42. Броматологија са дијететиком 4 29. 03. 2024. 10,00
43. Предузетништво 4 28. 03. 2024. 14,00
Едукације за предмете:
1. Прва помоћ 1 – 25. 03. Ирена Радуловић од 15,45 у кабинету ПП и 26. 03. Саша
Илић од 12,10 у кабинету ПП;
2. Здравствена нега деце 4 – 20. и 21. 03. Јасмина Поповић од 12,00 – кабинет неге 1
3. Предузетништво 4 – 25. и 26. 03. Милош Стојановић од 14,00 – наставничка канцеларија
4. Броматологија са дијететиком 4 – 25. 03. од 12,00 и 27. 03. од 13,00 Боривоје Ђорђевић у
лабораторији