ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Закона о буџетском рачуноводству, школа од 01.01.2024.године прелази на нови систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање- СПИРИ.

Сви текући рачуни школе биће угашени после 27.12.2023.године.

Молимо вас да све уплате на рачунима школе закључно са даном 27.12.2023.године ОБУСТАВИТЕ, и то:

Рате за екскурзије,
Ђачки динар,
Уплате за ванредно школовање, и
Уплате кандидата на преквалификацији.

Почетком јануара 2024.године  школа ће добити нове текуће рачуне које ћемо Вам благовремено послати и на које ћете наставити са уплатама у 2024.години.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

_________________________

Мирослав  Савић