Распоред испита у априлском року

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.         Анатомија и физиологија 1 27. 04. 2023. 13,45
2.         Латински језик 1 20. 03. 2023. 13,45
3.         Медицинска етика 1 21. 04. 2023. 8,30
4.         Прва помоћ 1 26. 04. 2023. 14,45
5.         Лабораторијске технике 1 27. 04. 2023. 10,30
6.         Здравствена нега и рехабилитација 1 20. 04. 2023. 11,30
7.         Здравствена нега деце 1 28. 04. 2023. 12,00
8.         Хигијена и здравствено васпитање  1 28. 04. 2023. 13,30
9.         Здравствена нега 1 и 2 28. 04. 2023. 12,00
10.     Организација фармацеутске делатности 2 25. 04. 2023. 13,30
11.     Фармакогнозија са фитотерапијом 2 21. 04. 2023. 10,00
12.     Микробиологија са епидемиологијом 2 24. 04. 2023. 7,45
13.     Патологија 2 28. 04. 2023. 13,00
14.     Фармакологија 2 27. 04. 2023. 15,30
15.     Аналитичка хемија 2 24. 04. 2023. 11,30
16.     Масажа 2 27. 04. 2023. 14,00
17.     Предшколска педагогија 2 24. 04. 2023. 13,00
18.     Здравствена психологија 2 и 3 20. 04. 2023. 11,00
19.     Медицинска биохемија 2 и 3 27. 04. 2023. 11,00
20.     Основи клиничке медицине 3 25. 04. 2023. 14,45
21.     Основи клиничке фармације 3 21. 04. 2023. 10,00
22.     Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 25. 04. 2023. 13,30
23.     Фармакогнозија са фитотерапијом 3 25. 04. 2023. 13,30
24.     Токсикологија 3 21. 04. 2023. 10,00
25.     Кинезиологија 3 25. 04. 2023. 12,30
26.     Физикална терапија 3 26. 04. 2023. 11,30
27.     Здравствена нега 3 практични део се полаже у школи 27. 04. 2023. 11,00
28.     Неурологија 3 24. 04. 2023. 15,00
29.     Инфектологија 3 27. 04. 2023. 12,30
30.     Акушерство и гинекологија са негом 3 26. 04. 2023. 12,00
31.     Гинекологија и акушерство 3 26. 04. 2023. 12,00
32.     Хирургија 3 и 4 27. 04. 2023. 15,00
33.     Интерна медицина 3 и 4 20. 04. 2023. 11,30
34.     Педијатрија 4 25. 04. 2023. 14,00
35.     Психијатрија 4 24. 04. 2023. 15,30
36.     Здравствена нега 4 практични део се полаже у школи 27. 04. 2023. 10,00
37.     Фармакологија и фармакотерапија 4 27. 04. 2023. 15,30
38.     Козметологија 4 25. 04. 2023. 13,30
39.     Броматологија са дијететиком 4 28. 04. 2023. 10,00
40.     Специјална рехабилитација 4 25. 04. 2023 14,30
41.     Кинезитерапија 4 25. 04. 2023 12,30
42.     Предузетништво 4 26. 04. 2023. 15,00
43.     Медицинска информатика 4 25. 04. 2023. 9,00
44.     Хемија 2 24. 04. 2023. 12,00

 

РАСПОРЕД ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ:

 

  1. ПРВА ПОМОЋ 1:

петак 21. 04. 2023. од 14,00 и  понедељак 24. 04. 2023. од 10,00

 

  1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4:

понедељак 24. 04. 2023. од 14,00 и  уторак 25. 04. 2023. од 14,00

 

  1. БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 4:

понедељак 24. 04. 2023. од 12,30 и  среда 26. 04. 2023. од 13,30

 

  1. МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 4

среда 19. 04. 2023. од 9,00 и среда 20. 04. 2023. од 9,00