РАСПОРЕД ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

РАСПОРЕД ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
Анатомија и физиологија 1 29. 08. 2022. 9,30
Латински језик 1 26. 08. 2022. 9,00
Медицинска етика 1 26. 08. 2022. 9,00
Прва помоћ 1 29. 08. 2022. 9,00
Здравствена нега 1 и 2 25. 08. 2022. 9,00
Хигијена и здравствено васпитање  2 24. 08. 2022. 9,00
Микробиологија са епидемиологијом 2 30. 08. 2022. 10,00
Патологија 2 24. 08. 2022. 9,00
Фармакологија 2  26. 08. 2022. 9,00
Фармакогнозија са фитотерапијом 2 25. 08. 2022. 10,00
Фармацеутска технологија 2 26. 08. 2022. 11,00
Масажа 2 26. 06. 2022. 9,30
Хистологија 2 30. 08. 2022. 9,00
Педијатрија са негом 2 26. 08. 2022. 9,00
Здравствена психологија 2 и 3 26. 08. 2022. 9,00
Медицинска биохемија 2 и 3 29. 08. 2022. 9,30
Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 3 30. 08. 2022. 9,30
Медицинска биохемија 3 29. 08. 2022. 9,00
Фармацеутска технологија 3 26. 08. 2022. 10,00
Основи клиничке фармације 3 25. 08. 2022. 9,30
Токсиколошка хемија 3  25. 08. 2022. 9,00
Здравствена нега 3 25. 08. 2022. 9,00
Хирургија 3  29. 08. 2022. 9,00

 

Едукација за предмет Прва помоћ одржаће се 25 и 26. 08. 2022. од 9,00.

 

Едукација за предмет Педијатрија са негом 2 (ПСТ) одржаће се 25. 08. 2022. од 9,00