Сајам професионалне оријентације у ОШ“Радоје Домановић“

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > Сајам професионалне оријентације у ОШ“Радоје Домановић“

Тим за Каријерно вођење и саветовање је учествовао на Сајму професионалне оријентације у ОШ“Радоје Домановић“, 26.03.2022. Презентована је медицинска школа, сви образовни профили школе, организација, начин рада, као и могућности даљег школовања и уписивања факултета или запошљавања. Вршњачки КВиС тим је учествовао и активно представљао школу, свој образовни профил, материјал за рад, флајере. Присутни ученици, учествовала је и ОШ“Доситеј Обрадовић“су показали високо интересовање за упис наше школе. Руководилац тима за Каријерно вођење и саветовање, Маја Светозаревић.