РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 28. 03. 2022. 12,45
2.        Латински језик 1 25. 03. 2022. 11,30
3.        Медицинска етика 1 25. 03. 2022. 9,00
4.        Прва помоћ 1 Вежбе: 28.03. и 29.03. од 11,00 30. 03. 2022. 11,00
5.        Здравствена нега и рехабилитација 1 21. 03. 2022. 12,00
6.        Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 24. 03. 2022. 10,45
7.        Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 23. 03. 2022. 14,00
8.        Здравствена нега 2 25. 03. 2022. 10,15
9.        Аналитичка хемија 2 28. 03. 2022. 10,00
10.    Организација фармацеутске делатности 2 22. 03. 2022. 11,00
11.    Фармакогнозија са фитотерапијом 2 31. 03. 2022. 10,45
12.    Фармацеутска технологија 2 24. 03. 2022. 10,45
13.    Микробиологија са епидемиологијом 2 30. 03. 2022. 13,00
14.    Хистoлогија 2 25. 03. 2022. 10,00
15.    Патологија 2 31. 03. 2022. 12,00
16.    Фармакологија 2 29. 03. 2022. 15,15
17.    Кинезиологија 2 21. 03. 2022. 12,00
18.    Здравствена психологија 2 и 3 31. 03. 2022. 11,30
19.    Медицинска биохемија 2 и 3 28. 03. 2022. 11,00
20.    Фармакогнозија са фитотерапијом 3 31. 03. 2022. 10,45
21.    Основи клиничке фармације 3 28. 03. 2022. 15,00
22.    Основи клиничке медицине 3 22. 03. 2022. 11,00
23.    Токсикологија 3 28. 03. 2022 15,00
24.    Токсиколошка хемија 3 28. 03. 2022 15,00
25.    Здравствена нега 3 31. 03. 2022. 9,00
26.    Неурологија 3 21. 03. 2022. 9,30
27.    Инфектологија 3 29. 03. 2022. 14,00
28.    Гинекологија и акушерство 3 28. 03. 2022. 14,45
29.    Хирургија 3 и 4 24. 03. 2022. 13,00
30.    Интерна медицина 3 и 4 22. 03. 2022. 14,00
31.    Здравствена нега 4 31. 03. 2022. 9,00
32.    Педијатрија 4 29. 03. 2022. 17,30
33.    Психијатрија 4 21. 03. 2022 10,00
34.    Фармацеутска технологија 4 24. 03. 2022. 10,45
35.    Фамакологија са фармакотерапијом 4 29. 03. 2022. 15,15
36.    Броматологија са дијететиком 4 28. 03. 2022. 15,15
37.    Предузетништво 4 Вежбе: 21.03. и 22.03 у 14,00 25. 03. 2022. 14,00