Распоред испита у јуну 2021.

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНУ 2021 ТЕРМИНИ
Ред.

Бр.

испит времеполагања
1. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 06. 07. у 9:00
2. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 08. 07. у 10:00
3. ПРВА ПОМОЋ ВЕЖБЕ:28 и 29. 06. ИСПИТ:30. 06 у 10:30
4. МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 09. 07. у 9:00
5. ХИГИЈЕНА И ЗДРАВ. ВАСПИТАЊЕ (ФМ,ЛТ) Вежбе ЛТ:

07. 07. у 9:00

Испит:

08. 07. у 9:00

6. МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 30. 06. у 9:00
7. ПАТОЛОГИЈА/ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 07. 07. у 9:00
8. ФАРМАКОЛОГИЈА 06. 07. у 9:30
9. ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 08. 07. у 9:00
10. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА(ЛТ,ФМ) 05. 07. у 9:00
11. ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА 01. 07. у 9:30
12. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 05. 07. у 9:00
13. ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ 28. 06. у 9:00
14. ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ(ПСТ,МСВ) 08. 07. у 9:00
15. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ(ПСТ,МСВ) 08. 07. у 9:15
16. ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВЕЖБЕ:07. и 08. 07.

у 9:00

ИСПИТ:09. 07. у 9:00
17. БРОМАТОЛОГИЈА СА (ДИЈЕТЕТИКОМ)ЛТ,ФМ 02.07. у 10:00
18. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  1 02.07. у 10:00
19. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  2 02.07. у 11:00
20. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  3 07.07. у 11:00
21. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  4 07.07. у 10:00
22. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3,4 08. 07. у 9:00
23. ХИРУРГИЈА 3 06. 07. у 9:00
24. НЕУРОЛОГИЈА 01. 07. у 9:00
25. ИНФЕКТОЛОГИЈА 08. 07. у 9:00
26. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 30. 06. у 9:00
27. ХИРУРГИЈА 4 06. 07. у 9:00
28. ПЕДИЈАТРИЈА 08. 07. у 9:00
29. ПСИХИЈАТРИЈА 01. 07. у 9:00
30. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 2 08. 07. у 9:00
31. ФТОП 1 06.07. у 10:00
32. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 09.07. у 9:30
33. ФАРМ.СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2 06.07. у 10:45
34. КОЗМЕТОЛОГИЈА 09.07. у 10:30
35. ЗДР. НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 05.07. у 09:00
36. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 3 09.07. у 10:00
37. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4 06.07. у 10:30
38. ФАРМ.СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 3 06.07. у 11:00
39. ФАР.ХЕМИЈА СА А.Л. 3 09. 07. у 9:00
40. ФАР.ХЕМИЈА СА А.Л. 4 06.07. у 10:15
41. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 3 30.06. у 10:00
42. ДЕЧИЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4 02.07. у 10:00
43. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4 05.07. у 09:15
44. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИКЕ 05. 07. у 9:00
45. ФИЗИКА 28. 06. у 9:00
46. ТОКСИКОЛОГИЈА 02. 07. у 9:00
47. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4 ПС 08.07. у 10:00
48. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 3 ПС Вежбе:

06. 07. у 9:00

Испит:

07. 07. у 9:00

49. ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧИЈА ПС. 01. 07. у 9:00
50. КИНЕЗИОЛОГИЈА 2 05. 07. у 9:30
51. ОСНОВИ КЛ. ФАРМАЦИЈЕ 02. 07. у 9:30
52. ФАР. И ФАРМАКОТЕРАПИЈА 4 ФМ 06. 07. у 9:00
53. ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 4 05.07. у 09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2