Распоред испита у мају 2021.

Ред.

Бр.

                                 испит време полагања
1. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 25.05. у 13:20
2. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 27.05. у 13
3. ПРВА ПОМОЋ ВЕЖБЕ: 24. и 25. у 12 ИСПИТ: 26.05. у  13
4. МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 28.05. у 11
5. ХИГИЈЕНА И ЗДРАВ. ВАСПИТАЊЕ (ФМ,ЛТ) 27.05. у 11
6. МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 26.05. у 11:30
7. ПАТОЛОГИЈА/ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 26.05. у  14
8. ФАРМАКОЛОГИЈА 25.05. у 13
9. ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 27.05. у 11:30
10. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА(ЛТ,ФМ) 31.05. у 07:15
11. ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА 27.05. у 12:45
12. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 24.05. у 10
13. ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ 24.05 у 13:15
14. ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ(ПСТ,МСВ) 24.05. у 11:30
15. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ(ПСТ,МСВ) 27.05. у 14:30
16. ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВЕЖБЕ: 26. и 27. у 13 ИСПИТ: 28.05. у 13
17. БРОМАТОЛОГИЈА СА (ДИЈЕТЕТИКОМ)ЛТ,ФМ 28.05. у 11:15
18. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  1 27.05. у 11:30
19. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  2 27.05. у 11:30
20. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  3 28.05. у 11
21. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  4 31.05. у 11
22. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3,4 26.05. у 13:30
23. ХИРУРГИЈА 3 25.05. у 13:15
24. НЕУРОЛОГИЈА 27.05. у 13
25. ИНФЕКТОЛОГИЈА 24.05. у 11:30
26. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 26.05. у 13:30
27. ХИРУРГИЈА 4 25.05. у 13:15
28. ПЕДИЈАТРИЈА 27.05. у 14:30
29. ПСИХИЈАТРИЈА 27.05. у 13
30. ————————————————- ————————————————–
31. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 2 24.05. у 13
32. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 25.05. у 11:20
33. ФТОП 1 25.05. у 13:15
34. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 24.05. у 13
35. ФАРМ.СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2 31.05. у 13
36. КОЗМЕТОЛОГИЈА 31.05. у 13
37. Здр.нега и рехабилитација 24.05. у 13:15
38. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 3 31.05. у 13
39. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4 24.05. у 13
40. ФАРМ.СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 3 24.05. у 13
41. ФАР.ХЕМИЈА СА А.Л. 3 25.05. у 13:15
42. ФАР.ХЕМИЈА СА А.Л. 4 25.05. у 13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2