Распоред испита у мају

Ред.

Бр.

                                 испит време полагања
1. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 25.05. у 13:20  
2. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 27.05. у 13  
3. ПРВА ПОМОЋ ВЕЖБЕ: 24. и 25. у 12 ИСПИТ: 26.05. у  13  
4. МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 28.05. у 11  
5. ХИГИЈЕНА И ЗДРАВ. ВАСПИТАЊЕ (ФМ,ЛТ) 27.05. у 11  
6. МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 26.05. у 11:30  
7. ПАТОЛОГИЈА/ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 26.05. у  14  
8. ФАРМАКОЛОГИЈА 25.05. у 13  
9. ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 27.05. у 11:30  
10. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА(ЛТ,ФМ) 31.05. у 07:15  
11. ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА 27.05. у 12:45  
12. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 24.05. у 10  
13. ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ 24.05 у 13:15  
14. ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ(ПСТ,МСВ) 24.05. у 11:30  
15. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ(ПСТ,МСВ) 27.05. у 14:30  
16. ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВЕЖБЕ: 26. и 27. у 13 ИСПИТ: 28.05. у 13  
17. БРОМАТОЛОГИЈА СА (ДИЈЕТЕТИКОМ)ЛТ,ФМ 28.05. у 11:15  
18. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  1 27.05. у 11:30  
19. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  2 27.05. у 11:30  
20. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  3 28.05. у 11  
21. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  4 31.05. у 11  
22. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3,4 26.05. у 13:30  
23. ХИРУРГИЈА 3 25.05. у 13:15  
24. НЕУРОЛОГИЈА 27.05. у 13  
25. ИНФЕКТОЛОГИЈА 24.05. у 11:30  
26. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 26.05. у 13:30  
27. ХИРУРГИЈА 4 25.05. у 13:15  
28. ПЕДИЈАТРИЈА 27.05. у 14:30  
29. ПСИХИЈАТРИЈА 27.05. у 13  
30. ————————————————- ————————————————–  
31. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 2 24.05. у 13  
32. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 25.05. у 11:20  
33. ФТОП 1 25.05. у 13:15  
34. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 24.05. у 13  
35. ФАРМ.СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2 31.05. у 13  
36. КОЗМЕТОЛОГИЈА 31.05. у 13  
37. Здр.нега и рехабилитација 24.05. у 13:15  
38. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 3 31.05. у 13  
39. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4 24.05. у 13  
40. ФАРМ.СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 3 24.05. у 13  
41. ФАР.ХЕМИЈА СА А.Л. 3 25.05. у 13:15  
42. ФАР.ХЕМИЈА СА А.Л. 4 25.05. у 13:15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2