ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Правила понашања у Медицинској школи „Др Миленко Хаџић“ у Нишу

приликом реализације онлајн наставе

Ученици су обавезни да приликом реализације онлајн наставе преко платформе Google Classroom:

се улогују на време за почетак часа који се одвија уживо;

уколико наставник то захтева,  држе упаљене камере, а  искључене микрофоне, осим кад  одговарају;

буду пристојно одевени;

не конзумирају храну и пиће за време часа који се одвија уживо;

имају пристојну комуникацију;

редовно прате наставу и учествују на часовима;

поштују рокове за предају домаћих задатака;

не ометају друге учеснике у настави.

Строго је забрањено снимање часова и постављање на друштвене мреже и електронске платформе, као и било каква активност која може довести до злоупотребе података.

Забрањен је сваки вид дигиталног насиља (оглашавање, снимање и слање видео записа, снимање појединаца против њихове воље, дистрибуирање снимака и слика).

Строго је забрањено давање кодова за Google meet, ученицима из других школа или особама које нису ученици тог одељења.

Ученици су у обавези да поштују сва правила која се односе на постављене материјале за ученике, live stream и онлајн часове.

У Нишу, 27. 11. 2020
Директор школе, Мирослав Савић