Јавне набавке

НАБАВКА РАЧУАНРА

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈНУ 2020/2021. годину

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 404-1/45р-2019-28-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДНИХ И ЗИДНИХ ОБЛОГА, ВОДОИНСТАЛЕРСКИ И САНИТАРНИ РАДОВИ:

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 404-1/98р-2019-28-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДНИХ ПОДЛОГА И РАДОВИ НА ЗАМАНИ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ: