Фармацеутски техничар

Фармацеутски техничар (ФМ) је занимање које буди велико интересовање код ученика због атрактивности и специфичности занимања. Захтева добро познавање хемије, математике и биологије – базичних предмета за све стручне предмете на овом смеру. Ученици стичу вештине неопходне за израду магистралних препарата, идентификацију и примену лековитих супстанци и лековитог биља. Такође стичу вештине и знања из козметологије и здравствене исправности намирница. Ово занимање уписују ученици који покажу најбоље знање на пријемном испиту. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује све четири године у добро опремљеним школским лабораторијама, док се настава вежби у блоку у трећој и четвртој години организује у наставним базама. Наставне базе су апотеке Апотека Ниш, санитарне лабораторије здравствених и прехрамбених института и установа као и Галенска лабораторија Апотека Ниш. На настави вежби у школским лабораторијама ученици овог профила могу стечена теоретска знања из стручних предмета да преточе у практична знања и вештине, док на настави вежби у блоку у наставним базама ФМ имају директан контакт са пацијентима у апотекама, магистралним препаратима у галенској лабораторији и утврђивању састава и здравствене исправности намирница и воде за пиће у санитарним лабораторијама. На тај начин им се омогућава да могу да одговоре сваком захтеву који се пред њих постави из области струке тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ФМ. Осим могућности даљег школовања на високошколским установама и факултетима, након завршетка средње школе ФМ могу да се запосле у апотекама и биљним апотекама, галенским лабораторијама и индустријским погонима за израду лекова и парафармацеутике као и у научно – истраживачким установама.

  • Трајање: 4 године
  • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 89.48
2018/2019 90.76
2017/2018 95.25