Управа школе

Управа

Руководство школе

Мирослав Савић директор

Љиљана Јеленковић помоћник директора

Сузана Станимировић помоћник директора

Сузана Младеновић организатор наставе

Саша Илић организатор наставе

Анита Јевтић организатор наставе