Стручно веће природних наука

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Стручно веће природних наука
Јелена Стојановић

Јелена Стојановић

Наставник хемије

Сунчица Митић

Сунчица Митић

Наставник хемије

Денчић Маријана

Денчић Маријана

Наставник хемије

Драгана Поткоњак

Драгана Поткоњак

Наставник хемије

Љубица Живојиновић

Љубица Живојиновић

Наставник биологије

Јулијана Миљковић

Јулијана Миљковић

Наставник биологије

Сузана Станимировић

Сузана Станимировић

наставник физике

Јасмина Радовановић

Јасмина Радовановић

Наставник физике

Предраг Лилић

Предраг Лилић

Наставник физике