Отворена врата

„ОТВОРЕНА ВРАТА“

Школска 2022-2023. година

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО Дан у недељи Термин
1 Нина

Динчић-Милинковић

Наставник српског језика и књижевности Среда 18,00-20,00
2 Валентина

Дрезгић

Наставник српског језика и књижевности Понедељак 18,00-19,00
3 Татјана

Тадић

Наставник српског језика и књижевности Петак 10,30-11,30
4 Александар

Јовановић

Наставник српског језика и књижевности Четвртак 16,00-16,45
5 Катарина

Илић

Наставник српског језика и књижевности Понедељак 12,00-13,00
6 Даниела

Николић

Наставник српског језика и књижевности Петак 13,30-12,10
9 Јасмина

Аврамовић

Наставник

енглеског језика

Среда 14,45-15.45
10 Снежана

Павловић

Наставник

енглеског језика

Понедељак 14,00-14,45
11 Мимица

Петровић

Наставник

енглеског језика

Уторак 19,15-20,00
12 Славица

Митић

Наставник

латинског језика

Четвртак 11,20-12,00
13 Сунчица

Радивојевић

Наставник

педагогије

Среда 13,00-14,00
14 Маја

Светозаревић

Наставник

психологије

Уторак 13,00-14,00
15 Јелена

Спасић

Наставник

психологије

Среда 10,30-11,30
16 Драгана

Вучковић

Наставник

историје

Четвртак 09,00-11,00
17 Јелица

Стојадиновић

Наставник

географије

Понедељак 13,00-13,45
18 Бојана

Благојевић- Задравец

Наставник

географије

Среда 09,25-10,25
19 Клементина

Цалић

Наставник

социологије

Уторак 16,25-17,25
20 Саша

Серафимовић

Наставник

филозофије

Четвртак 13,30-14,00
21 Александра Манојловић-Коцић Наставник

медицинске етике

Петак 08,00-09,15
22 Милош

Стојановић

Наставник

предузетништва

Среда 14,00-14,45
23 Сузана

Вељовић

Наставник

Енглеског језика

Петак 09,30-10,30
24 Јана

Илић

Наставник

ликовне уметности

Уторак 13,00-14,00
25 Драган

Тасић

Наставник

музичке културе

Четвртак 09,45-10,30
26 Ивана Ћирковић Наставник

физичког васпитања

Петак 13,00-13,45
27 Небојша

Стојановић

Наставник

физичког васпитања

Четвртак 11,30-12,15
28 Петар

Матић

Наставник

физичког васпитања

Четвртак 14,45-15,30
29 Биљана

Карличић

Наставник

математике

Понедељак 12,00-13,00
30 Зорана

Ристић

Наставник

математике

Среда 11,30-12,30
31 Милош

Војиновић

Наставник

математике

Уторак 11,20-12,20
32 Mладен

Мицић

Наставник

информатике

Понедељак 10,00-11,00
33 Филип

Клаин

Наставник

информатике

Уторак 09,30-10,30
34 Предраг

Петковић

Наставник

информатике

Уторак 11,00-12,00
35 Сузана

Станимировић

Наставник

физике

Уторак 14,00-15,00
36 Јасмина

Радовановић

Наставник

физике

Понедељак 17,30-18,00
37 Предраг

Лилић

Наставник

физике

Четвртак 10,00-11,00
38 Љубица

Живојиновић

Наставник

биологије

Петак 10,10-11,15
39 Јулијана

Миљковић

Наставник

биологије

Четвртак 08,30-09,15
40 Тијана

Павловић

Наставник

биологије

Среда 16,30-17,00
41 Сунчица

Митић

Наставник

хемије

Среда 11,15-11,45
41 Јелена

Стојановић

Наставник

хемије

Петак 12,00-13,00
43 Драгана

Поткоњак

Наставник

хемије

Уторак 08,00-09,00
44 Тамара Павловић Наставник

хемије

Петак 16,45-17,30
45 Славица

Коцић

Наставник

медицинских предмета

Петак 18,00-19,00
46 Славица

Ђорђевић

Наставник

медицинских предмета

Четвртак 18,20-19,00
47 Љиљана

Јеленковић

Наставник

медицинске биохемије

Среда 15,40-16,30
48 Александра Радовановић Наставник

медицинских предмета

Петак 12,00-12,45
49 Љиљана

Велков

Наставник

медицинских предмета

Четвртак 14,00-15,00
50 Валентина

Богуновић

Наставник

медицинских предмета

Уторак 09,20-10,30
51 Ирена

Радуловић

Наставник

медицинских предмета

Понедељак 12,00-13,00
52 Данијела

Велков

Наставник

медицинских предмета

Петак 13,05-14,30
53 Евица

Раденковић

Наставник

медицинских предмета

Среда 17,30-18,30
54 Бојана
Марковић – Живковић
Наставник

медицинских предмета

Петак 15,00-16,00
55 Марија

Цветковић

Наставник

медицинских предмета

Уторак 14,00-14,50
56 Саша

Илић

Наставник

медицинских предмета

Среда 14,00-15,00
57 Сунчица

Јовановић

Наставник стоматолошке групе предмета Понедељак 13,30-14,30
58 Сузана

Младеновић

Наставник стоматолошке групе предмета Четвртак 15,40-16,30
59 Тамара

Јовановић

Наставник стоматолошке групе предмета Понедељак 14,00-15,00
61 Наталија

Хаџић

Наставник стоматолошке групе предмета Понедељак 15,00-16,00
63 Драгана

Љубић

Наставник фармацеутске групе предмета Уторак 15,00-16,00
64 Бојана

Марковић- Стојковић

Наставник фармацеутске групе предмета Петак 09,30-10,30
65 Боривоје

Ђорђевић

Наставник фармацеутске групе предмета Уторак 16,45-18,00
66 Александра Стевановић Наставник фармацеутске групе предмета Четвртак 15,40-16,40
67 Драгана

Илић

Наставник вежби за смер ЛТ Уторак 11,45-12.45
68 Бранка

Тодоровић

Наставник вежби за смер ЛТ Четвртак 09,30-10,30
69 Милена

Радосављевић

Наставник вежби за смер ЛТ Четвртак 16,45-18,00
70 Милица Динић Наставник вежби за смер ЛТ Четвртак 10,00-11,00
71 Слађана

Недељковић

Наставник вежби за смер ФТ Четвртак 08,00-09,00
72 Ксенија

Антић

Наставник вежби за смер ФТ Среда 10,15-11,00
73 Јулија

Ђорђевић

Наставник вежби за смер ФТ Четвртак 14,50-16,00
74 Дијана

Станковић

Наставник вежби за смер ФТ Понедељак 08,00-09,00
75 Јасмина

Поповић

Наставник здравствене неге Уторак 15,30-16,30
76 Горан

Илић

Наставник здравствене неге Четвртак 18,20-19,20
77 Веселинка Манојловић-Станчић Наставник здравствене неге Понедељак 11,20-12,05
79 Валентина Симоновић- Стојанчов Наставник здравствене неге Четвртак 12,30-13,00
80 Драгана

Спасић

Наставник здравствене неге Среда 08,30-09,30
81 Јасмина  Пешић-

Ђорђевић

Наставник здравствене неге Среда 11,30-13,00
82 Милена

Свиленковић

Наставник здравствене неге Уторак 12,30-13,15
83 Марија

Митић

Наставник здравствене неге Понедељак 09,00-09,45
84 Анита

Јевтић

Наставник здравствене неге Понедељак 10,00-11,00
85 Александра

Митић

Наставник здравствене неге Петак 11,25-12,10
86 Ивана

Митић-Ћирић

Наставник здравствене неге Понедељак 11,25-12,10
87 Анкица

Тодоровић

Наставник здравствене неге Уторак 18,25-19,10
88 Слободан

Лазаревић

Наставник здравствене неге Понедељак 12,00-12,45
89 Маја

Митровић

Наставник здравствене неге Уторак 10,00-11,00
90 Димитрије Маринковић Наставник верске наставе Петак 15,00-16,00
91
92
93
94
95