РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 27. 06. 2024. 10,00
2. Латински језик 1 24. 06. 2024. 10,00
3. Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 26. 06. 2024. 10,00
4. Здравствена нега 1 27. 06. 2024. 10,00
5. Прва помоћ 1 26. 06. 2024. 10,00
6. Медицинска етика 1 и 2 20. 06. 2024. 11,00
7. Здравствена нега 2 27. 06. 2024. 11,00
8. Хигијена и здравствено васпитање 2 25. 06. 2024. 10,00
9. Микробиологија са епидемиологијом 2 27. 06. 2024. 10,00
10. Патологија 2 28. 06. 2024. 10,00
11. Фармакологија 2 21. 06. 2024. 11,15
12. Аналитичка хемија 2 24. 06. 2024. 10,00
13. Фармацеутска технологија 2 26. 06. 2024. 10,00
14. Фармакогнозија са фитотерапијом 2 27. 06.2024. 10,00
15. Здравствена психологија 2 и 3 24. 06. 2024. 10,00
16. Медицинска биохемија 2 и 3 25. 06. 2024. 10,00
17. Фармацеутска технологија 3 26. 06. 2024. 10,00
18. Фармакогнозија са фитотерапијом 3 27. 06.2024. 10,00
19. Основи клиничке фармације 3 28. 06. 2024. 10,00
20. Токсикологија 3 21. 06. 2024. 10,00
21. Физикална терапија 3 25. 06. 2024. 10,00
22. Педијатрија са негом 3 26. 06. 2024. 10,00
23. Здравствена нега 3 27. 06. 2024. 10,00
24. Хирургија 3 26. 06. 2024. 10,00
25. Интерна медицина 3 25. 06. 2024. 11,00
26. Педијатрија 4 26. 06. 2024. 10,30
27. Психијатрија 4 25. 06. 2024. 9,00
28. Дечја хирургија са негом 4 26. 06. 2024. 11,00
29. Фармакологија и фармакотерапија 4 21. 06. 2024. 11,15
30. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4 28. 06. 2024. 10,00
31. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 4 ЛТ 27. 06. 2024. 10,00
32. Хематологија са трансфузиологијом 4 ЛТ 25. 06. 2024. 12,00
33. Предузетништво 4 28. 06. 2024. 10,00
Едукације за предмете:
1. Прва помоћ 1 – 24. 06. у 10,00 кабинет ПП Ирена Радуловић и 25. 06. у 10,00 Кабинет ПП
Саша Илић
2. Предузетништво 4 – 25. и 26. 06. Милош Стојановић од 10,00 – наставничка канцеларија