МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24.

 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ
МСТ
03. 06. 2024. у 10,30 Припремна настава у кабинету неге 2 – сви кандидати
04. 06. 2024. У 7,45 Припремна настава у кабинету неге 2 – сви кандидати
07. 06. 2024. Практичан рад преквалификације – комисија 2 са 9 кандидата у кабинету здравствене неге 2

8,00 – 10,30 (5 кандидата) пауза 11,00 – 13,00 (4 кандидата)

11. 06. 2024. у 12,00 Тест знања – учионица број 4

9 кандидата на преквлификацији

ФТ
03. 06. 2024. у 8,30 Припремна настава у кабинету ФТ 1 – сви кандидати
04. 06. 2024. У 10,30 Припремна настава у кабинету ФТ 1 – сви кандидати
06. 06. 2024. Практичан рад преквалификације – комисија 1 са 3 кандидата

у кабинету терапеута 1

13,00 – 13,30 (1 кандидат) пауза 15,00 – 16,00 (2 кандидата)

12. 06. 2024. у 12,00 Тест знања – учионица број 4

3 кандидата на преквлификацији

ФМ
03. 06. 2024. у 11,00 Припремна настава у кабинету ФМ – сви кандидати
04. 06. 2024. У 13,00 Припремна настава у кабинету ФМ – сви кандидати
05. 06. 2024. Практичан рад преквалификације –  комисија 2 са 5 кандидата

у кабинету  фармацеута

14,30 – 15,00 (1 кандидат) пауза 17,00 – 18,00 (2 кандидата)

06. 06. 2024. Практичан рад преквалификације –  комисија 2 са 5 кандидата

у кабинету  фармацеута

9,30 – 10,00 (1 кандидат) пауза 12,00 – 12,30 (1 кандидат)

12. 06. 2024. у 12,00 Тест знања – учионица број 4

5 кандидата на преквалификацији

ПСТ – кандидат Вучковић Ана
06. 06. 2024. Изборни предмет – учионица број 6

Педијатрија са негом – 1 кандидат на преквалификацији у 12,30 сати

11. 06. 2024. Практичан рад у 3 комисије (клинике) укупно 29 ученика

Дечија интерна клиника – Кабинет број 1

11,30 – 12,00 (1 кандидат)

11. 06. 2024. у 12,30 Одбрана практичног рада

Дечија интерна клиника (1 кандидат) – кабинет број 1

 

 

РАСПОРЕД КАНДИДАТА РЕФОРМИСАНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА – САТНИЦА МОРА ДА СЕ ПОШТУЈЕ!

 

МСТ
07. 06. од 8,00 – 10,30 07. 06. од 11,00 – 13,00
Панчић Тијана Теодора Миленковић
Цветановић Јоцић Снежана Емилија Живадиновић
Новаковић Теодора Милић Јелена
Бакић Драгана Васиљевић Нина
Ђорић Звездана  
ФТ
06. 06. од 13,00 – 13,30 06. 06. од 15,00 – 16,00
Крстић Мартин Мандић Милош
  Гаврић Биљана
ФМ
05. 06. од 14,30 – 15,00 05. 06. од 17,00 – 18,00
Николић Тамара Иванов Милица
  Максимовић Петра
06. 06. од 9,30 – 10,00 06. 06. од 12,00 – 12,30
Коцић Јована Бељић Марта