РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ РОКУ

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24.
ГОДИНЕ
Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 30. 05. 2024. 10,30
2. Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 22. 05. 2024. 10,00
3. Здравствена нега 1 29. 05. 2024. 12,00
4. Здравствена нега и рехабилитација 1 30. 05. 2024. 14,00
5. Прва помоћ 1 29. 05. 2024. 10,30
6. Медицинска етика 1 и 2 23. 05. 2024. 11,00
7. Хигијена и здравствено васпитање 2 21. 05. 2024. 13,45
8. Микробиологија са епидемиологијом 2 22. 05. 2024. 9,30
9. Патологија 2 31. 05. 2024. 12,00
10. Фармакологија 2 24. 05. 2024. 11,15
11. Аналитичка хемија 2 27. 05. 2024. 11,30
12. Здравствена нега 2 29. 05. 2024. 12,30
13. Фармацеутска технологија 2 22. 05. 2024. 10,00
14. Организација фармацеутске делатности 2 24. 05. 2024. 10,00
15. Фармакогнозија са фитотерапијом 2 29. 05. 2024. 10,00
16. Масажа 2 30. 05. 2024. 14,00
17. Здравствена психологија 2 и 3 23. 05. 2024. 10,30
18. Медицинска биохемија 2 и 3 27. 05. 2024. 10,00
19. Основи клиничке медицине 3 22. 05. 2024. 15,40
20. Масажа 3 30. 05. 2024. 14,00
21. Фармацеутска технологија 3 22. 05. 2024. 10,00
22. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 24. 05. 2024. 10,00
23. Фармакогнозија са фитотерапијом 3 29. 05. 2024. 10,00
24. Основи клиничке фармације 3 24. 05. 2024. 10,00
25. Токсикологија 3 31. 05. 2024. 10,00
26. Педијатрија са негом 3 22. 05. 2024. 12,30
27. Медицинска биохемија 3 и 4 ЛТ 29. 05. 2024. 10,30
28. Здравствена нега 3 29. 05. 2024. 11,00
29. Неурологија 3 27. 05. 2024. 11,30
30. Инфектологија 3 20. 05. 2024. 14,00
31. Гинекологија и акушерство 3 22. 05. 2024. 10,30
32. Хирургија 3 и 4 29. 05. 2024. 14,45
33. Интерна медицина 3 и 4 21. 05. 2024. 13,00
34. Здравствена нега 4 29. 05. 2024. 12,00
35. Педијатрија 4 22. 05. 2024. 12,00
36. Психијатрија 4 27. 05. 2024. 12,00
37. Дечја хирургија са негом 4 22. 05. 2024. 12,30
38. Дечја неуропсихијатрија са негом 4 23. 05. 2024. 14,00
39. Специјална рехабилитација 4 21. 05. 2024. 14,30
40. Физикална терапија 4 28. 05. 2024. 14,30
41. Фармацеутска технологија 4 22. 05. 2024. 10,00
42. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4 24. 05. 2024. 10,00
43. Фармакологија и фармакотерапија 4 24. 05. 2024. 11,15
Едукације за предмете:
1. Прва помоћ 1 – понедељак, 27. 05. 2024. од 15,45 Ирена Радуловић и уторак, 28. 05. 2024. од
12,10 Саша Илилћ – кабинет прве помоћ