РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 29. 02. 2024. 12,00
2. Прва помоћ 1 21. 02. 2024. 10,30
3. Здравствена нега 1 28. 02. 2024. 12,00
4. Здравствена нега и рехабилитација 1 29. 02. 2024. 14,00
5. Увод у лабораторијски рад 1 23. 02.2024. 11,30
6. Медицинска етика 1 и 2 22. 02. 2024. 11,00
7. Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 20. 02. 2024. 13,45
8. Микробиологија са епидемиологијом 2 21. 02. 2024. 9,30
9. Патологија 2 23. 02. 2024. 12,00
10. Фармакологија 2 27. 02. 2024. 17,30
11. Математика 2 23. 02. 2024. 10,30
12. Организација фармацеутске делатности 2 23. 02. 2024. 10,00
13. Фармацеутска технологија 2 21. 02. 2024. 10,00
14. Масажа 2 29. 02. 2024. 14,00
15. Хистологија 2 27. 02. 2024. 11,45
16. Здравствена психологија 2 и 3 29. 02. 2024. 10,30
17. Медицинска биохемија 2 и 3 26. 02. 2024. 10,00
18. Медицинска биохемија 3 ЛТ 28. 02. 2024. 11,00
19. Психологија и дечја психологија 3 29. 02. 2024. 10,30
20. Токсикологија 3 23. 02. 2024. 10,00
21. Основи клиничке фармације 3 23. 02. 2024. 10,00
22. Фармакогнозија са фитотерапијом 3 28. 02. 2024. 10,00
23. Масажа 3 29. 02. 2024. 14,00
24. Здравствена нега деце 3 28. 02. 2024. 12,00
25. Здравствена нега 3 28. 02. 2024. 11,00
26. Неурологија 3 26. 02. 2024. 12,00
27. Инфектологија 3 26. 02. 2024. 11,30
28. Гинекологија и акушерство 3 28. 02. 2024. 14,45
29. Хирургија 3 и 4 21. 02. 2024. 14,45
30. Интерна медицина 3 и 4 27. 02. 2024. 13,00
31. Педијатрија 4 28. 02. 2024. 12,00
32. Психијатрија 4 26. 02. 2024. 13,30
33. Дечија неуропсихијатрија са негом 4 22. 02. 2024. 14,00
34. Фармакологија и фармакотерапија 4 27. 02. 2024. 17,30
35. Козметологија 4 28. 02. 2024. 10,00
36. Броматологија са дијететиком 4 23. 02. 2024. 10,00
37. Предузетништво 4 29. 02. 2024. 14,00

 

Едукације за предмете:

 

  1. Прва помоћ 1 – 02. Ирена Радуловић од 15,45 у кабинету ПП и 20. 02. Саша Илић од 12,10 у кабинету ПП;

 

  1. Здравствена нега деце 3 – 02. Јасмина Поповић од 12,00 – кабинет неге 1

 

  1. Предузетништво 4 – 26. и 02. Милош Стојановић од 14,00 – наставничка канцеларија

 

  1. Броматологија са дијететиком 4 – 02. од 12,00 и 21. 12. од 13,00 Боривоје Ђорђевић у лабораторији