МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ ШК.  2023/2024.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ ШК.  2023/2024.

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ
26. 01. 2024. у 12,00 Матурски испитни одбор
26. 01. 2024. у 12,15 Писмени задатак из српског језика и књижевности

у кабинету прве помоћи (1 кандидат)

МСТ
29. 01. 2024. Практичан рад преквалификације

 комисија 1 у кабинету здравствене неге 3

12,00 – 17,00 (10 кандидата)

29. 01. 2024. Практичан рад преквалификације

 комисија 2 у кабинету здравствене неге 2

12,00 – 17,00 (11 кандидата)

30. 01. 2024. у 10,00 Тест знања у учионици број 18

21 кандидат на преквлификацији

ФТ
29. 01. 2024. Практичан рад преквалификације

 комисија 1 у кабинету ФТ

13,00 – 13,30 (1 кандидат)

30. 01. 2024. у 10,00 Тест знања у учионици број 14

1 кандидат на преквлификацији

ФМ
29. 01. 2024. Практичан рад преквалификације

 комисија 1 у кабинету ФМ

14,30 – 17,30 (6 кандидата)

30. 01. 2024. у 10,00 Тест знања у учионици број 14

6 кандидата на преквлификацији

ЛТ
29. 01. 2024. Практичан рад преквалификације

 комисија 1 у кабинету ЛТ

12,00 – 13,00 (1 кандидат)

30. 01. 2024. у 10,00 Тест знања у учионици број 14

1 кандидат на преквлификацији

31. 01. 2024. у 13,40 Матурски испитни одбор
31. 01. 2024. у 13,45 Наставничко веће