РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ
2023/24. ГОДИНЕ
Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 28. 12. 2023. 12,00
2. Медицинска етика 1 21. 12. 2023. 11,00
3. Латински језик 1 25. 12. 2023. 13,45
4. Прва помоћ 1 27. 12. 2023. 10,30
5. Здравствена нега 1 27. 12. 2023. 12,00
6. Хигијена и здравствено васпитање 1 26. 12. 2023. 13,45
7. Увод у лабораторијски рад 1 22. 12.2023. 11,30
8. Микробиологија са епидемиологијом 2 20. 12. 2023. 9,30
9. Патологија 2 22. 12. 2023. 12,00
10. Фармакологија 2 22. 12. 2023. 11,15
11. Педијатрија са негом 2 20. 12. 2023. 12,30
12. Здравствена нега деце 2 27. 12. 2023. 12,30
13. Организација фармацеутске делатности 2 22. 12. 2023. 10,00
14. Фармакогнозија са фитотерапијом 2 27. 12. 2023. 10,00
15. Аналитичка хемија 2 25. 12. 2023. 11,30
16. Здравствена психологија 2 и 3 21. 12. 2023. 10,30
17. Медицинска биохемија 2 и 3 25. 12. 2023. 11,00
18. Токсикологија 3 и Токсиколошка хемија 3 21. 12. 2023. 15,00
19. Основи клиничке фармације 3 22. 12. 2023. 10,00
20. Фармацеутска технологија 3 20. 12. 2023. 10,00
21. Кинезиологија 3 28. 12. 2023. 14,00
22. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 3 28. 12. 2023. 13,45
23. Здравствена нега 3 27. 12. 2023. 11,00
24. Неурологија 3 25. 12. 2023. 12,00
25. Инфектологија 3 25. 12. 2023. 11,30
26. Гинекологија и акушерство 3 20. 12. 2023. 14,45
27. Хирургија 3 и 4 27. 12. 2023. 14,45
28. Интерна медицина 3 и 4 26. 12. 2023. 13,00
29. Здравствена нега 4 27. 12. 2023. 12,00
30. Психијатрија 4 20. 11. 2023. 13,30
31. Дечија неуропсихијатрија са негом 4 21. 12. 2023. 14,00
32. Физикална терапија 4 26. 12. 2023. 14,30
33. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4 22. 12. 2023. 10,00
34. Фармацеутска технологија 4 20. 12. 2023. 10,00
35. Фармакологија и фармакотерапија 4 22. 12. 2023. 11,15
36. Козметологија 4 27. 12. 2023. 10,00
37. Броматологија са дијететиком 4 22. 12. 2023. 10,00
38. Медицинска информатика 4 26. 12. 2023. 11,30
Едукације за предмете:
1. Прва помоћ 1 – 25. 12. Ирена Радуловић од 15,45 у кабинету ПП и 26. 12. Саша
Илић од 12,10 у кабинету ПП;
2. Хигијена и здравствено васпитање 1 – 21. 12. Славица Ђорђевић од 11,30 – наставничка
канцеларија
3. Педијатрија са негом 2 – 18. 12. 2023. Мартина Спасић од 13,00 у кабинету неге 2
4. Броматологија са дијететиком 4 – 18. 12. од 12,00 и 20. 12. од 13,00 Боривоје Ђорђевић у
лабораторији
5. Медицинска информатика 4 – 20. и 21. 12. 2023 од 12,00 Филип Клаин у учионици број 5