РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 30. 11. 2023. 9,30
2. Медицинска етика 1 23. 11. 2023. 11,00
3. Латински језик 1 20. 11. 2023. 13,45
4. Прва помоћ 1 22. 11. 2023. 14,45
5. Здравствена нега 1 29. 11. 2023. 12,00
6. Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 21. 11. 2023. 12,00
7. Микробиологија са епидемиологијом 2 22. 11. 2023. 9,30
8. Патологија 2 28. 11. 2023. 13,45
9. Фармакологија 2 24. 11. 2023. 11,15
10. Организација фармацеутске делатности 2 24. 11. 2023. 10,00
11. Предшколска педагогија 2 23. 11. 2023. 12,30
12. Масажа 2 23. 11. 2023. 14,00
13. Кинезиологија 2 30. 11. 2023. 14,00
14. Здравствена психологија 2 и 3 23. 11. 2023. 10,30
15. Медицинска биохемија 2 и 3 27. 11. 2023. 10,00
16. Основи клиничке медицине 3 22. 11. 2023. 15,40
17. Токсикологија/токсиколошка хемија 3 24. 11. 2023. 10,00
18. Основи клиничке фармације 3 23. 11. 2023. 15,00
19. Фармакогнозија са фитотерапијом 3 29. 11. 2023. 10,00
20. Физикална терапија 3 28. 11. 2023. 14,30
21. Масажа 3 23. 11. 2023. 14,00
22. Здравствена нега 3 29. 11. 2023. 11,00
23. Неурологија 3 20. 11. 2023. 11,00
24. Инфектологија 3 27. 11. 2023. 12,00
25. Гинекологија и акушерство 3 29. 11. 2023 14,45
26. Хирургија 3 и 4 22. 11. 2023. 13,45
27. Интерна медицина 3 и 4 28. 11. 2023. 13,00
28. Здравствена нега 4 29. 11. 2023. 12,00
29. Психијатрија 4 20. 11. 2023. 12,00
30. Специјална рехабилитација 4 28. 11. 2023. 14,30
31. Медицинска информатика 4 28. 11. 2023. 11,30
32. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4 24. 11. 2023. 10,00
33. Фармацеутска технологија 4 22. 11. 2023. 10,00
34. Фармакологија и фармакотерапија 4 27. 11. 2023. 15,30
35. Козметологија 4 29. 11. 2023. 10,00
36. Броматологија/ Броматологија са дијететиком 4 23. 11. 2023. 15,00
37. Предузетништво 4 30. 11. 2023. 14,00

 

Термин за едукацију из прве помоћи:

20.11.2023. у 15:45 кабинет ПП

21.11.2023. У 12:10 кабинет ПП

 

Термин за едукацију из Медицинске информатике:

22.11.2023. у 12:00 кабинет информатике

23.11.2023. у 12:00 кабинет информатике

 

Термин за едукације из Броматологија са дијететиком 4

20.11.2023. у  12:00 у лабораторији

22.11.2023. у 13:00 у лабораторији

 

Термин за едукације из Предузетништва 4

27.11.2023. у 14:00

28.11.2023. у 14:00