Распоред испита у октобарском року 2023/2024. године

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > Распоред испита у октобарском року 2023/2024. године

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ
Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1. Анатомија и физиологија 1 26. 10. 2023. 9,30
2. Прва помоћ 1 25. 10. 2023. 11,30
3. Здравствена нега и рехабилитација 1 26. 10. 2023. 14,00
4. Фармацеутско – технолошке операције и поступци 1 25. 10. 2023. 10,00
5. Фармацеутска технологија 2 30. 10. 2023. 11,00
6. Микробиологија са епидемиологијом 2 25. 10. 2023. 9,30
7. Хигијена и здравствено васпитање 2 24. 10. 2023. 13,45
8. Аналитичка хемија 2 30. 10. 2023. 11,30
9. Биологија 2 30. 10. 2023. 15,20
10. Здравствена нега 2 25. 10. 2023. 12,00
11. Кинезиологија 2 26. 10. 2023. 14,00
12. Фармакогнозија са фитотерапијом 2 и 3 25. 10. 2023. 10,00
13. Здравствена психологија 2 и 3 26. 10. 2023. 10,30
14. Медицинска биохемија 2 и 3 23. 10. 2023. 10,00
15. Основи клиничке фармације 3 26. 10. 2023. 15,00
16. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 20. 10. 2023. 10,00
17. Токсикологија 3 27. 10. 2023. 10,00
18. Токсиколошка хемија 3 27. 10. 2023. 10,00
19. Хематологија са трансфузиологијом 3 31. 10. 2023. 12,00
20. Основи клиничке медицине 3 25. 10. 2023. 15,40
21. Неурологија 3 30. 10. 2023. 13,45
22. Инфектологија 3 23. 10. 2023. 11,30
23. Гинекологија и акушерство 3 23. 10. 2023. 15,00
24. Хирургија 3 и 4 26. 10. 2023. 14,45
25. Интерна медицина 3 и 4 31. 10. 2023. 13,00
26. Педијатрија 4 25. 10. 2023. 12,00
27. Психијатрија 4 23. 10. 2023. 12,00
28. Кинезитерапија 4 26. 10. 2023. 14,00
29. Медицинска биохемија 4 ЛТ 25. 10. 2023. 11,00
30. Фармацеутска технологија 4 30. 10. 2023. 11,00
31. Козметологија 4 25. 10. 2023. 10,00
32. Броматологија са дијететиком 4 27. 10. 2023. 10,30
33. Предузетништво 4 27. 10. 2023. 13,00

Едукација за предмет ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4 је 23. 10. и 24. 10. 2023. од 14,00 сати;
Едукација за предмет БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 4 је 23. 10. у 12,00 и 25.
10. 2023. од 13,00 сати.