ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

Августовски испитни рок је рок у коме се полажу матурски испит и редовни испити:

МАТУРСКИ ИСПИТ

Кандидат стиче право да полаже матурски испит ако је положио све испите по Решењу о преквалификацији.

Пријава за полагање матурског испита је од 07 – 15. 08. 2023. код референта у школи.

Распоред полагања матурског испита одређује Министарство, па кад га школа буде добила, биће објављен на сајту школе.

Кандидати који се преквалификују по реформисаном програму (МСТ, ССТ, ФТ, ЛТ и ФМ) имају обавезу присуства припремној настави чији термини такође зависе од распореда и биће накнадно објављени.

Кандидати који се преквалификују по нереформисаном програму (МСВ и ПСТ) имају обавезу избора изборног предмета и извлачења клинике за полагање матуре што треба да ураде када дођу у школу да пријаве матурски испит.

РЕДОВНИ ИСПИТИ

Кандидати на преквалификацији пријављују испите од 07 – 15. 08. 2023. код референта у школи.

Испитни рок је од 21 – 31. 08. 2023. година, а распоред испита биће објављен 18. 08. 2023. на сајту школе.

Едукације за вежбе за кандидате на преквалификацији почињу после 15. 09. 2023. за сва четири разреда и за све образовне профиле.

Пријава за едукације, такође почиње од 07. августа 2023.

 

УПРАВА ШКОЛЕ