РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/23.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/23.

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2022/23.
Бр.
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ДАТУМ
ВРЕМЕ

Анатомија и физиологија 1
29. 06. 2023.
9,30

Медицинска етика 1
23. 06. 2023.
9,00

Латински језик 1
29. 06. 2023.
9,00

Фармацеутско-технолошке операције и поступци 1
30. 06. 2023
9,00

Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2
30. 06. 2023.
9,00

Здравствена нега 1 и 2
30. 06. 2023.
9,00

Фармацеутска технологија 2
30. 06. 2023.
9,30

Фармакогнозија са фитотерапијом 2
27. 06. 2023.
9,00

Микробиологија са епидемиологијом 2
27. 06. 2023.
9,30

Патологија 2
26. 06. 2023.
9,00

Фармакологија 2
29. 06. 2023.
9,00

Хистологија 2
29. 06. 2023.
9,00

Предшколска педагогија 2
26. 06. 2023.
9,00

Здравствена психологија 2 и 3
30. 06. 2023.
9,00

Медицинска биохемија 2 и 3
28. 06. 2023.
9,00

Основи клиничке фармације 3
27. 06. 2023.
9,30

Фармацеутска технологија 3
30. 06. 2023.
10,00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3
23. 06. 2023
9,30

Фармакогнозија са фитотерапијом 3
27. 06. 2023.
9,00

Токсикологија 3
23. 06. 2023
9,00

Физикална терапија 3
20. 06. 2023.
9,00

Кинезиологија 3
21. 06. 2023.
9,00

Неурологија 3
26. 06. 2023.
9,00

Инфектологија 3
27. 06. 2023.
9,00

Гинекологија и акушерство 3
28. 06. 2023.
9,00

Здравствена нега 3 практични део се полаже у школи
29. 06. 2023.
9,00

Хирургија 3 и 4
28. 06. 2023.
9,00

Интерна медицина 3 и 4
29. 06. 2023.
9,00

Психијатрија 4
27. 06. 2023.
10,00

Педијатрија 4
23. 06. 2023.
9,00

Здравствена нега 4 практични део се полаже у школи
29. 06. 2023.
10,00

Микробиологија и паразитологија са епидемиолог. 4
27. 06. 2023.
9,00

Броматологија са дијететиком 4
30. 06. 2023.
9,00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4
30. 06. 2023.
9,30

Козметологија 4
27. 06. 2023.
9,00

Кинезитерапија 4
21. 06. 2023.
9,30

Физикална терапија 4
20. 06. 2023.
9,30

Предузетништво 4
28. 06. 2023.
9,00

 

РАСПОРЕД

ЕДУК

АЦИЈА

ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ:

1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4:
понедељак 26. 06. 2023. од 10,00 уторак 27. 06. 2023. од 10,00

2. БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 4:
понедељак 26. 06. 2023. од 10,00 уторак 27. 06. 2023. од

10,00