РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

РАСПОРЕД ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
Анатомија и физиологија 1 30. 03. 2023. 14,00
Латински језик 1 30. 03. 2023. 13,45
Медицинска етика 1 24. 03. 2023. 8,30
Прва помоћ 1 29. 03. 2023. 14,45
Фармацеутско – технолошке операције и поступци 1 31. 03. 2023. 10,00
Лабораторијске технике 1 23. 03. 2023. 10,30
Хигијена и здравствено васпитање  2 31. 03. 2023. 12,30 
Здравствена нега 2 29. 03. 2023. 13,00
Организација фармацеутске делатности 2 21. 03. 2023. 13,30
Фармакогнозија са фитотерапијом 2 28. 03. 2023. 13,30
Микробиологија са епидемиологијом 2 27. 03. 2023. 7,45
Патологија 2 24. 03. 2023. 12,30
Фармакологија 2  30. 03. 2023. 15,30
Аналитичка хемија 2 27. 03. 2023. 11,30
Психологија и дечија психологија 2 23. 03. 2023. 11,00
Здравствена психологија 2 и 3 23. 03. 2023. 11,00
Медицинска биохемија 2 и 3 20. 03. 2023. 11,00
Основи клиничке фармације 3 24. 03. 2023. 10,00
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 28. 03. 2023. 13,30
Фармацеутска технологија 3 31. 03. 2023. 10,00
Фармакогнозија са фитотерапијом 3 21. 03. 2023. 13,30
Токсикологија 3 24. 03. 2023. 10,00
Кинезиологија 3 28. 03. 2023. 12,30
Здравствена нега 3 практични део се полаже у УКЦ  29. 03. 2023. 10,00
Неурологија 3 20. 03. 2023. 15,00
Инфектологија 3 27. 03. 2023. 15,00
Гинекологија и акушерство 3 22. 03. 2023. 11,30
Хирургија 3 и 4 30. 03. 2023. 15,00
Интерна медицина 3 и 4 23. 03. 2023. 11,30
Педијатрија 4 28. 03. 2023. 14,00
Психијатрија 4 27. 03. 2023. 15,30
Здравствена нега 4 практични део се полаже у УКЦ 30. 03. 2023. 12,30
Фармакологија и фармакотерапија 4 30. 03. 2023. 15,30
Броматологија са дијететиком 4 31. 03. 2023. 10,00
Физикална терапија 4 22. 03. 2023 11,30
Медицинска биохемија 4 ЛТ 20. 03. 2023. 13,00
Микробиолог. и паразитол. са епидемиол. 4 ЛТ 24. 03. 2023. 12,30
Хематологија са трансфузиологијом 4 ЛТ 27. 03. 2023. 13,00
Предузетништво 4 29. 03. 2023. 15,00
Хемија 1 27. 03. 2023. 12,00
Физика 2 22. 03. 2023. 13,00
Историја 1 23. 03. 2023. 9,00

 

РАСПОРЕД ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ:

 

  1. ПРВА ПОМОЋ 1: 

петак 24. 03. 2023. од 14,00 и  понедељак 27. 03. 2023. од 10,00

 

  1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4: 

понедељак 27. 03. 2023. од 14,00 и  уторак 28. 03. 2023. од 14,00

 

  1. БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 4: 

понедељак 27. 03. 2023. од 12,30 и  среда 29. 03. 2023. од 13,30