РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.         Анатомија и физиологија 1 23. 02. 2023. 14,15
2.         Латински језик 1 23. 02. 2023. 13,45
3.         Медицинска етика 1 24. 02. 2023. 8,30
4.         Прва помоћ 1 22. 02. 2023. 14,45
5.         Здравствена нега и рехабилитација 1 22. 02. 2023. 11,30
6.         Фармацеутско – технолошке операције и поступци 1 24. 02. 2023. 10,00
7.         Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 24. 02. 2023. 13,30
8.         Здравствена нега 1 28. 02. 2023. 13,00
9.         Здравствена нега 2 28. 02. 2023. 14,45
10.     Здравствена нега деце 2 28. 02. 2023. 14,45
11.     Фармацеутска технологија 2 24. 02. 2023. 10,00
12.     Фармакогнозија са фитотерапијом 2 21. 02. 2023. 13,30
13.     Микробиологија са епидемиологијом 2 27. 02. 2023. 7,45
14.     Патологија 2 20. 02. 2023. 13,30
15.     Фармакологија 2 23. 02. 2023. 15,30
16.     Аналитичка хемија 2 27. 02. 2023. 11,30
17.     Психологија и дечија психологија 2 23. 02. 2023. 11,00
18.     Здравствена психологија 2 и 3 23. 02. 2023. 11,00
19.     Медицинска биохемија 2 и 3 27. 02. 2023. 12,00
20.     Кинезиологија 2 и 3 21. 02. 2023. 12,30
21.     Микробиолог. и паразитол. са епидемиол. 3 ЛТ 24. 02. 2023. 12,30
22.     Хематологија са трансфузиологијом 3 ЛТ 27. 02. 2023. 13,00
23.     Основи клиничке фармације 3 24. 02. 2023. 10,00
24.     Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 28. 02. 2023. 13,30
25.     Фармацеутска технологија 3 24. 02. 2023. 10,00
26.     Фармакогнозија са фитотерапијом 3 21. 02. 2023. 13,30
27.     Токсикологија 3 24. 02. 2023. 10,00
28.     Масажа 3 23. 02. 2023. 14,00
29.     Здравствена нега 3 практични део се полаже у УКЦ 22. 02. 2023. 12,00
30.     Неурологија 3 20. 02. 2023. 15,00
31.     Инфектологија 3 27. 02. 2023. 15,00
32.     Гинекологија и акушерство 3 22. 02. 2023. 11,30
33.     Хирургија 3 и 4 24. 02. 2023. 12,30
34.     Интерна медицина 3 и 4 23. 02. 2023. 11,30
35.     Педијатрија 4 21. 02. 2023. 14,00
36.     Психијатрија 4 27. 02. 2023. 15,30
37.     Фармакологија и фармакотерапија 4 23. 02. 2023. 15,30
38.     Броматологија 4 24. 02. 2023. 10,00
39.     Медицинска информатика 4 28. 02. 2023. 9,00
40.     Предузетништво 4 22. 02. 2023. 15,00
41.     Енглески језик 1 28. 02. 2023. 14,00
42.     Српски језик и књижевност 1 22. 02. 2023. 11,15
43.     Математика 1 и 2 21. 02. 2023. 12,00
44.     Историја 2 23. 02. 2023. 9,00

 

 

РАСПОРЕД ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ:

 

  1. ПРВА ПОМОЋ 1:

понедељак 20. 02. 2023. од 10,00 и  уторак 21. 02. 2023. од 10,00

 

  1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4:

понедељак 20. 02. 2023. од 14,00 и  уторак 21. 02. 2023. од 14,00

 

  1. МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 4:

понедељак 20. 02. 2023. од 11,30 и  уторак 21. 02. 2023. од 9,00