Скуп Уније средњошколац Србије

Представници УП Медицинске школе „Др Миодраг Лазић“ су 8. и 9. децембра, са проф. Јеленом Спасић, били у Београду на позив Уније средњошколаца Србије. Скуп је одржан поводом ученичких права, као и положаја ученика и ученица у Србији.

Присуствовали су предавањима омладинских радника Уније средњошколаца Србије и активно у њима учествовали. У дискусију су била укључена и релевантна министарства, органи локалне самоуправе и регулаторна тела која се баве дечијим правима и помажу у њиховом остваривању и побољшању.

Скупу су присуствовали средњошколци из свих делова Србије, па су наши ученици тако стекли нове пријатеље и проширили своја знања о самој теми.

На састанцима су радили по групама – наша група се звала југ и уз нас су били другари из Пирота, Врања и Прокупља. Рад је био јако успешан и заједничким ставовима дошли су до истог циља.

Овакви састанци су јако значајни за младе људе, зато сто их охрабрују и дају подстрек да искажу своје мишљење и заједнички доносе одлуке о правима деце, тј. ученика.