РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 29. 12. 2022. 13,45
2.        Латински језик 1 22. 12. 2022. 13,45
3.        Медицинска етика 1 23. 12. 2022. 8,30
4.        Прва помоћ 1 Вежбе: 23.12 од 14:00 и 26.12 од 10:00 28. 12. 2022. 14,45
5.        Фармацеутско – технолошке операције и поступци 1 23. 12. 2022. 10,00
6.        Хигијена и здравствено васпитање 1 27. 12. 2022. 15,30
7.        Здравствена нега 1 и 2 29. 12. 2022. 14,30
8.        Фармацеутска технологија 2 23. 12. 2022. 10,00
9.        Фармакогнозија са фитотерапијом 2 27. 12. 2022. 13,30
10.    Микробиологија са епидемиологијом 2 26. 12. 2022. 7,45
11.    Патологија 2 26. 12. 2022. 13,30
12.    Фармакологија 2 22. 12. 2022. 15,30
13.    Аналитичка хемија 2 26. 12. 2022. 11,30
14.    Здравствена психологија 2 и 3 22. 12. 2022. 11,00
15.    Медицинска биохемија 2 и 3 26. 12. 2022. 10,00
16.    Медицинска биохемија 3 ЛТ 26. 12. 2022. 13,00
17.    Основи клиничке фармације 3 23. 12. 2022. 10,00
18.    Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 20. 12. 2022 13,30
19.    Фармацеутска технологија 3 23. 12. 2022. 10,00
20.    Фармакогнозија са фитотерапијом 3 27. 12. 2022. 13,30
21.    Токсикологија 3 26. 12. 2022. 13,30
22.    Основи клиничке медицине 3 20. 12. 2022. 14,45
23.    Кинезиологија 3 27. 12. 2022. 12,30
24.    Здравствена нега 3 28. 12. 2022. 11,00
25.    Неурологија 3 20. 12. 2022. 11,00
26.    Инфектологија 3 26. 12. 2022 15,00
27.    Гинекологија и акушерство 3 28. 12. 2022. 11,00
28.    Хирургија 3 29. 12. 2022. 15,00
29.    Интерна медицина 3 22. 12. 2022. 11,30
30.    Кинезитерапија 4 29. 12. 2022. 14,00
31.    Специјална рехабилитација 4 27. 12. 2022. 15,00
32.    Здравствена нега 4 29. 12. 2022. 12,30
33.    Педијатрија 4 27. 12. 2022. 14,00
34.    Психијатрија 4     26. 12. 2022 15,30
35.    Дечија хирургија са негом 4 29. 12. 2022. 12,30
36.    Здравствена нега деце 4 29. 12. 2022. 14,30
37.    Броматологија са дијететиком 4 23. 12. 2022. 10,00
38.    Предузетништво 4 28. 12. 2022. 15,00
39.    Физика 1 22. 12. 2022. 12,00
40.    Географија 1 21. 12. 2022. 10,15
41.    Српски језик и књижевност 2 21. 12. 2022. 11,15
42.    Биологија 2 22. 12. 2022. 13,00