РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 24. 11. 2022. 13,45
2.        Латински језик 1 24. 11. 2022. 14,15
3.        Медицинска етика 1 25. 11. 2022. 8,30
4.        Прва помоћ 1 Вежбе: 25.11 и 28.11 од 14,00 ч 30. 11. 2022. 12,30
5.        Здравствена нега 1 23. 11. 2022. 12,15
6.        Здравствена нега 2 23. 11. 2022. 13,00
7.        Хигијена и здравствено васпитање 2 25. 11. 2022. 13,30
8.        Фармацеутска технологија 2 25. 11. 2022. 10,00
9.        Микробиологија са епидемиологијом 2 28. 11. 2022. 7,45
10.    Патологија 2 28. 11. 2022 13,30
11.    Фармакологија 2 28. 11. 2022. 12,30
12.    Здравствена психологија 2 и 3 24. 11. 2022. 11,00
13.    Медицинска биохемија 2 и 3 28. 11. 2022 10,00
14.    Хематологија са трансфузиологијом 3 28. 11. 2022 13,00
15.    Медицинска биохемија 3 ЛТ 28. 11. 2022 13,00
16.    Основи клиничке фармације 3 22. 11. 2022 12,00
17.    Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 22. 11. 2022 11,30
18.    Фармацеутска технологија 3 25. 11. 2022. 10,00
19.    Фармакогнозија са фитотерапијом 3 29. 11. 2022. 13,30
20.    Токсикологија 3 25. 11. 2022. 10,00
21.    Кинезиологија 3 29. 11. 2022. 14,30
22.    Масажа 3 24. 11. 2022. 14,00
23.    Неурологија 3 28. 11. 2022. 15,00
24.    Инфектологија 3 21. 11. 2022. 14,30
25.    Гинекологија и акушерство 3 30. 11. 2022. 14,45
26.    Хирургија 3 и 4 28. 11. 2022. 11,15
27.    Интерна медицина 3 и 4 24. 11. 2022. 11,30
28.    Кинезитерапија 4 24. 11. 2022. 14,00
29.    Физикална терапија 4 30. 11. 2022. 11,30
30.    Педијатрија 4 29. 11. 2022. 14,00
31.    Психијатрија 4 21. 11. 2022. 15,00
32.    Дечија хирургија са негом 4 24. 11. 2022. 16,30
33.    Дечија неуропсихијатрија са негом 4 30. 11. 2022. 16 ,30
34.    Фармакологија и фармакотерапија 4 24. 11. 2022. 15,30
35.    Предузетништво 4 Вежбе:28.11 и 29.11 од 14,00ч 30. 11. 2022. 15,00
36.    Физичко васпитање 2   24. 11. 2022. 12,00
37.    Енглески језик 2 29. 11. 2022. 14,00
38.    Биологија 1 24. 11. 2022. 13,00