РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

 

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23.

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 27. 10. 2022. 13,45
2.        Латински језик 1 20. 10. 2022. 13,45
3.        Медицинска етика 1 21. 10. 2022. 8,30
4.        Прва помоћ Вежбе: 21.10.-14:00; 24.10.-10:00 28. 10. 2022. 14,45
5.        Здравствена нега 1 26. 10. 2022. 12,00
6.        Здравствена нега деце раног узраста 1 26. 10. 2022. 12,00
7.        Хигијена и здравствено васпитање 2 28. 10. 2022. 13,30
8.        Фармакогнозија са фитотерапијом 2 25. 10 2022. 13,30
9.        Аналитичка хемија 2 31. 10. 2022. 11,30
10.    Микробиологија са епидемиологијом 2 21. 09. 2022. 13,30
11.    Патологија 2 24. 10. 2022. 13,30
12.    Фармакологија 2 27. 10. 2022. 15,30
13.    Здравствена нега деце 2 26. 10. 2022. 13,00
14.    Педијатрија са негом 2 Вежбе: 24.10.-13:30 25. 10. 2022 13,00
15.    Здравствена психологија 2 и 3 20. 10. 2022. 11,00
16.    Медицинска биохемија 2 и 3 24. 10. 2022. 10,00
17.    Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 3 28. 10. 2022. 12,30
18.    Медицинска биохемија 3 ЛТ 24. 10. 2022. 13,00
19.    Основи клиничке фармације 3 28. 10. 2022. 13,30
20.    Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 25. 10. 2022. 13,30
21.    Фармацеутска технологија 3 25. 10. 2022. 13,30
22.    Токсикологија 3 21. 10. 2022. 10,00
23.    Физикална терапија 3 26. 10. 2022. 11,30
24.    Масажа 3 27. 10. 2022. 14,00
25.    Неурологија 3 31. 10. 2022. 15,00
26.    Инфектологија 3 24. 10. 2022. 15,00
27.    Гинекологија и акушерство 3 28. 10. 2022 14,00
28.    Хирургија 3 и 4 27. 10. 2022. 15,00
29.    Интерна медицина 3 и 4 20. 10. 2022. 11,30
30.    Здравствена нега 4 28. 10. 2022. 12,00
31.    Педијатрија 4 25. 10. 2022. 14,00
32.    Психијатрија 4 24. 10. 2022. 15,30
33.    Дечија хирургија са негом 4 27. 10. 2022. 13,00
34.    Фармакологија и фармакотерапија 4 27. 10. 2022. 15,30
35.    Предузетништво 4 Вежбе: 24.10. и 25.10.-14:00 26. 10. 2022. 13,00
36.    Медицинска информатика 4 25. 10. 2022. 9,00
37.    Музичка уметност 1 28. 10. 2022. 10,00
38.    Верска настава 1 25. 10. 2022. 15,00