Aкција добровољног давања крви

Дана 04. и 05. 10. 2022. у просторијама Медицинске школе „Др Миодраг Лазић“ Ниш, организована је акција добровољног давања крви за пунолетне ученике школе. Акцију је организовао Завод за Трансфузију Ниш у сарадњи са Црвеним крстом Ниш.Дана 04. и 05. 10. 2022. у просторијама Медицинске школе „Др Миодраг Лазић“ Ниш, организована је акција добровољног давања крви за пунолетне ученике школе. Акцију је организовао Завод за Трансфузију Ниш у сарадњи са Црвеним крстом Ниш.

Сарадња наше школе и Завода је дугогодишња, а акције се одржавају два пута у току сваке школске године.

Овим акцијама развијамо свест код наших ученика, као будућих здравствених радника, о важности и значају добровољног давања крви увек када је то могуће.

Сарадња наше школе и Завода је дугогодишња, а акције се одржавају два пута у току сваке школске године.

Овим акцијама развијамо свест код наших ученика, као будућих здравствених радника, о важности и значају добровољног давања крви увек када је то могуће.