РАСПОРЕД ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 29. 09. 2022. 13,45
2.        Латински језик 1 22. 09. 2022. 13,45
3.        Медицинска етика 1 23. 05. 2022. 8,30
4.        Прва помоћ 1 Вежбе: 26.09. од 10,00 и 27.09. од 10,00 28. 09. 2022. 14,45
5.        Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 30. 09. 2022. 13,30
6.        Организација фармацеутске делатности 2 20. 09 2022. 13,30
7.        Фармацеутска технологија 2 30. 09. 2022. 10,00
8.        Микробиологија са епидемиологијом 2 30. 09. 2022. 13,30
9.        Патологија 2 26. 09. 2022. 13,30
10.    Фармакологија 2 29. 09. 2022. 15,30
11.    Здравствена психологија 2 и 3 22. 09. 2022. 11,00
12.    Медицинска биохемија 2 и 3 26. 09. 2022. 10,00
13.    Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 3 30. 09. 2022. 12,30
14.    Медицинска биохемија 3 ЛТ 26. 09. 2022. 9,00
15.    Основи клиничке фармације 3 23. 09. 2022. 10,00
16.    Фармакогнозија са фитотерапијом 3 27. 09. 2022. 13,30
17.    Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 20. 09 2022. 13,30
18.    Фармацеутска технологија 3 30. 09. 2022. 10,00
19.    Токсикологија 3 23. 09. 2022. 10,00
20.    Токсиколошка хемија 3 23. 09. 2022. 10,00
21.    Физикална терапија 3 21. 09. 2022. 11,30
22.    Масажа 3 29. 09. 2022. 14,00
23.    Основи клиничке медицине 3 21. 09. 2022. 11,30
24.    Исхрана – изборни 3 26. 09. 2022. 11,30
25.    Неурологија 3 26. 09. 2022. 11,00
26.    Инфектологија 3 26. 09. 2022. 11,00
27.    Гинекологија и акушерство 3 28. 09. 2022 11,30
28.    Хирургија 3 и 4 29. 09. 2022. 15,00
29.    Интерна медицина 3 и 4 22. 09. 2022. 11,30
30.    Педијатрија 4 27. 09. 2022. 14,00
31.    Дечија неуропсихијатрија са негом 4 26. 09. 2022. 11,30
32.    Психијатрија 4 26. 09. 2022. 11,00
33.    Предузетништво 4 Вежбе: 26.09. од 14,00 и 27.09. од 14,00 30. 09. 2022. 10,00
34.    Медицинска информатика 4 Вежбе: 22.09. од 13,00 и 23.09. од 13,00 27. 09. 2022. 9,00