МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2021/2022.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2021/2022.

МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022.

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ
25. 08. 2022. у 9,30 МАТУРСКИ ИСПИТНИ ОДБОР 

присуствују сви чланови матурских испитних комисија 

МСТ 
25. 08. 2022. у 10,00 Тест знања 

учионица број 9 

26. 08. 2022. у 9,00 Практичан рад 

комисија 3 у кабинету здравствене неге 3

ФТ
25. 08. 2022. у 10,00 Тест знања 

учионица број 9

26. 08. 2022. у 10,00 Практичан рад  

комисија 1 у кабинету терапеута 1

ФМ
25. 08. 2022. у 10,00 Тест знања 

учионица број 9

26. 08. 2022. у 9,00 Практичан рад 

комисија 1 у кабинету фармацеута

30. 08. 2022. у 10,00 

(пре Наставничког већа)

МАТУРСКИ ИСПИТНИ ОДБОР

присуствују сви чланови матурских испитних комисија

 

ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ РЕАЛИЗУЈУ ЗАДУЖЕНЕ КОМИСИЈЕ ПОЧЕВ 

ОД 22. 08. 2022. ОД 11,00 САТИ У ШКОЛСКИМ КАБИНЕТИМА