РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 30. 05. 2022. 12,45
2.        Латински језик 1 27. 05. 2022. 11,30
3.        Медицинска етика 1 20. 05. 2022. 9,00
4.        Прва помоћ 1 Вежбе: 23.05. од 10,30 и 24.05 од 11 25. 05. 2022. 11,00
5.        Здравствена нега и рехабилитација 1 23. 05. 2022. 12,00
6.        Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 26. 05. 2022. 10,45
7.        Здравствена нега 1 26. 05. 2022. 11,30
8.        Хигијена и здравствено васпитање 2 25. 05. 2022. 14,00
9.        Фармакогнозија са фитотерапијом 2 26. 05. 2022. 10,45
10.    Фармацеутска технологија 2 26. 05. 2022. 10,45
11.    Микробиологија са епидемиологијом 2 25. 05. 2022. 13,00
12.    Аналитичка хемија 2 30. 05. 2022. 10,00
13.    Патологија 2 26. 05. 2022. 12,00
14.    Фармакологија 2 24. 05. 2022. 15,15
15.    Кинезиологија  2 23. 05. 2022. 12,00
16.    Здравствена психологија 2 и 3 26. 05. 2022. 11,30
17.    Медицинска биохемија 2 и 3 30. 05. 2022. 11,00
18.    Педијатрија са негом 3 25. 05. 2022. 14,00
19.    Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 3 25. 05. 2022. 9,00
20.    Хематологија са трансфузиологијом 3 26. 05. 2022. 15,00
21.    Токсиколошка хемија 3 30. 05. 2022 15,00
22.    Основи клиничке медицине 3 24. 05. 2022. 11,00
23.    Неурологија 3 23. 05. 2022. 9,30
24.    Гинекологија и акушерство 3 30. 05. 2022 14,45
25.    Хирургија 3 и 4 26. 05. 2022. 13,00
26.    Интерна медицина 3 и 4 24. 05. 2022. 14,00
27.    Здравствена нега 4 26. 05. 2022. 9,00
28.    Педијатрија 4 24. 05. 2022. 17,30
29.    Дечија неуропсихијатрија са негом 4 30. 05. 2022. 12,00
30.    Психијатрија 4 23. 05. 2022 10,00
31.    Кинезитерапија 4 30. 05. 2022. 12,00
32.    Предузетништво 4 Вежбе:24.05. и 25.05 од 14,00 27. 05. 2022. 14,00
33.    Броматологија са дијететиком 4 23.05. од 16,30

24.05. од 14,00

30. 05. 2022. 15,00
34.    Медицинска информатика 4 26. 05. 2022. 9,00