РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 18. 04. 2022. 12,45
2.        Латински језик 1 29. 04. 2022. 11,30
3.        Медицинска етика 1 29 04. 2022. 9,00
4.        Прва помоћ 1 27. 04. 2022. 11,00
5.        Здравствена нега и рехабилитација 1 18. 04. 2022. 12,00
6.        Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 21. 04. 2022. 10,45
7.        Здравствена нега 1 28. 04. 2022. 11,30
8.        Хигијена и здравствено васпитање 2 20. 04. 2022. 14,00
9.        Организација фармацеутске делатности 2 19. 04. 2022. 11,00
10.    Фармакогнозија са фитотерапијом 2 26. 04. 2022. 10,45
11.    Фармацеутска технологија 2 21. 04. 2022. 10,45
12.    Микробиологија са епидемиологијом 2 27. 04. 2022. 13,00
13.    Педијатрија са негом 2 Вежбе: 25.04 у 14 ч. 27. 04. 2022. 14,00
14.    Патологија 2 28. 04. 2022. 12,00
15.    Фармакологија 2 26. 04. 2022. 15,15
16.    Масажа 2 18. 04. 2022. 12,00
17.    Здравствена психологија 2 и 3 21. 04. 2022. 11,30
18.    Медицинска биохемија 2 и 3 18. 04. 2022. 11,00
19.    Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 19. 04. 2022. 11,00
20.    Основи клиничке фармације 3 18. 04. 2022. 15,00
21.    Физикална терапија 3 18. 04. 2022. 13,00
22.    Токсикологија 3 18. 04. 2022 15,00
23.    Неурологија 3 18. 04. 2022. 9,30
24.    Инфектологија 3 26. 04. 2022. 14,00
25.    Гинекологија и акушерство 3 27. 04. 2022 11,30
26.    Хирургија 3 и 4 28. 04. 2022. 13,00
27.    Интерна медицина 3 и 4 19. 04. 2022. 14,00
28.    Здравствена нега 4 28. 04. 2022. 9,00
29.    Педијатрија 4 26. 04. 2022. 17,30
30.    Психијатрија 4 18. 04. 2022 10,00
31.    Физикална терапија 4 18. 04. 2022 13,00
32.    Предузетништво 4 Вежбе: 25.04 и 26.04. у 14 ч. 29. 04. 2022. 14,00