РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 28. 02. 2022. 12,45
2.        Латински језик 1 25. 02. 2022. 11,30
3.        Медицинска етика 1 25. 02. 2022. 9,00
4.        Прва помоћ 1 23. 02. 2022. 11,00
5.        Здравствена нега и рехабилитација 1 21. 02. 2022. 12,00
6.        Хигијена и здравствено васпитање 2 22. 02. 2022. 14,00
7.        Здравствена нега 2 24. 02. 2022. 11,30
8.        Здравствена нега деце раног узраста 2 24. 02. 2022. 11,30
9.        Аналитичка хемија 2 28. 02. 2022. 10,00
10.    Организација фармацеутске делатности 2 22. 02. 2022. 11,00
11.    Фармакогнозија са фитотерапијом 2 28. 02. 2022. 15,00
12.    Фармацеутска технологија 2 24. 02. 2022. 10,45
13.    Микробиологија са епидемиологијом 2 23. 02. 2022. 13,00
14.    Микробиологија са епидемиологијом 2 за ЛТ 23. 02. 2022. 9,00
15.    Патологија 2 24. 02. 2022. 12,00
16.    Фармакологија 2 22. 02. 2022. 15,15
17.    Кинезиологија 2 21. 02. 2022. 12,00
18.    Здравствена психологија 2 и 3 24. 02. 2022. 11,30
19.    Медицинска биохемија 2 и 4 28. 02. 2022. 11,00
20.    Фармакогнозија са фитотерапијом 3 24. 02. 2022. 11,00
21.    Кинезиологија 3 28. 02. 2022. 12,00
22.    Акушерство и гинекологија са негом 3 28. 02. 2022. 14,45
23.    Токсикологија 3 28. 02. 2022 15,00
24.    Здравствена нега 3 25. 02. 2022. 10,30
25.    Неурологија 3 21. 02. 2022. 9,30
26.    Инфектологија 3 22. 02. 2022. 14,00
27.    Гинекологија и акушерство 3 28. 02. 2022. 14,45
28.    Хирургија 3 и 4 24. 02. 2022. 13,00
29.    Интерна медицина 4 23. 02. 2022. 14,00
30.    Здравствена нега 4 24. 02. 2022. 9,00
31.    Педијатрија 4 22. 02. 2022. 17,30
32.    Психијатрија 4 28. 02. 2022 9,30
33.    Фамакологија са фармакотерапијом 4 22. 02. 2022. 15,15
34.    Броматологија са дијететиком 4 28. 02. 2022. 15,15
35.    Предузетништво 4 25. 02. 2022. 14,00