МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

МАТУРСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/2022.

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ
24 – 27. 01. 2022.

у 12,00

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

у кабинетима за МСТ и ФТ

 
25. 01. 2022.

 у 9,30

МАТУРСКИ ИСПИТНИ ОДБОР

онлајн на главној школској групи

присуствују сви чланови матурских испитних комисија

МСТ
25. 01. 2022.

у 10,00

Тест знања

Учионица бр. 6

28. 01. 2022.

у 8,00

Практичан рад

комисија 1 у кабинету здравствене неге 4

ФТ
25. 01. 2022.

 у 10,00

Тест знања

учионица бр. 6

28. 01. 2022.

у9,30

Практичан рад

комисија 1 у кабинету терапеута 2

Писмени задатак из српског језика и књижевности
26. 01. 2022.

у 10,00

Учионица бр. 6
31. 01. 2022.

у 10,10

МАТУРСКИ ИСПИТНИ ОДБОР

онлајн на главној школској групи

присуствују сви чланови матурских испитних комисија

 

ОРГАНИЗАЦИОНО УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ:

  • Кандидати треба најкасније 15 минута пре почетка сваког испита да буду у просторијама школе на местима где се по распореду одржава испит.
  • Код себе обавезно мора да имају идентификациони документ са сликом (лична карта, возачка дозвола или пасош).
  • За тест знања од прибора им је потребна само хемијска оловка.
  • За практичан матурски рад обавезна је радна униформа.

За писмени задатак из српског језика и књижевности потребно је понетети осим хемијске оловке и 2 – 3 табака папира формата А4 крупни каро (купује се у књижари).