РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ – ДОПУНА

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ – ДОПУНА

РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ – ДОПУНА

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 27. 12. 2021. 12,45
2.        Латински језик 1 24. 12. 2021. 11,30
3.        Медицинска етика 1 24. 12. 2021. 9,00
4.        Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 22. 12. 2021. 14,00
5.        Прва помоћ 1 22. 12. 2021. 11,00
6.        Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 23. 12. 2021. 10,45
7.        Лабораторијске технике 1 29. 12. 2021. 10,00
8.        Здравствена нега и рехабилитација 1 27. 12. 2021. 12,00
9.        Здравствена нега 1 и 2 29. 12. 2021. 11,00
10.    Аналитичка хемија 2 27. 12. 2021. 10,00
11.    Организација фармацеутске делатности 2 23. 12. 2021. 11,00
12.    Фармакогнозија са фитотерапијом 2 28. 12. 2021. 11,00
13.    Микробиологија са епидемиологијом 2 22. 12. 2021. 13,00
14.    Микробиологија са епидемиологијом 2 за ЛТ 22. 12. 2021. 9,00
15.    Патологија 2 23. 12. 2021. 12,00
16.    Фармакологија 2 28. 12. 2021. 15,15
17.    Педијатрија са негом 2 29. 12. 2021. 14,00
18.    Здравствена психологија 2 и 3 23. 12. 2021. 11,30
19.    Медицинска биохемија 2 и 3 27. 12. 2021. 11,00
20.    Основи клиничке фармације 3 27. 12. 2021. 15,00
21.    Фармакогнозија са фитотерапијом 3 28. 12. 2021. 11,15
22.    Физикална терапија 3 27. 12. 2021. 12,00
23.    Акушерство и гинекологија са негом 3 27. 12. 2021. 14,45
24.    Здравствена нега 3 23. 12. 2021. 9,00
25.    Неурологија 3 20. 12. 2021. 10,30
26.    Инфектологија 3 28. 12. 2021. 14,00
27.    Гинекологија и акушерство 3 27. 12. 2021. 14,45
28.    Интерна медицина 3 и 4 21. 12. 2021. 14,00
29.    Хирургија 3 и 4 23. 12. 2021. 13,00
30.    Здравствена нега 4 23. 12. 2021. 9,00
31.    Педијатрија 4 28. 12. 2021. 17,30
32.    Фармакологија са фармакотерапијом 4 28. 12. 2021. 15,15
33.    Козметологија 4 29. 12. 2021. 10,15
34.    Броматологија са дијететиком 4 27. 12. 2021. 15,15
35.    Предузетништво 4 24. 12. 2021. 14,00