РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 27. 12. 2021. 12,45
2.        Латински језик 1 24. 12. 2021. 11,30
3.        Медицинска етика 1 24. 12. 2021. 9,00
4.        Хигијена и здравствено васпитање 1 и 2 22. 12. 2021. 14,00
5.        Прва помоћ 1 22. 12. 2021. 11,00
6.        Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 23. 12. 2021. 10,45
7.        Здравствена нега и рехабилитација 1 20. 12. 2021. 12,00
8.        Здравствена нега 1 и 2 29. 12. 2021. 11,00
9.        Аналитичка хемија 2 27. 12. 2021. 10,00
10.    Орган. фармацеутске делатности 2 23. 12. 2021. 11,00
11.    Микробиологија са епидемиологијом 2 22. 12. 2021. 13,00
12.    Микробиологија са епидемиологијом 2 за ЛТ 22. 12. 2021. 9,00
13.    Патологија 2 23. 12. 2021. 12,00
14.    Фармакологија 2 28. 12. 2021. 15,15
15.    Педијатрија са негом 2 29. 12. 2021. 14,00
16.    Здравствена психологија 2 и 3 23. 12. 2021. 11,30
17.    Медицинска биохемија 2 и 3 27. 12. 2021. 11,00
18.    Физикална терапија 3 27. 12. 2021. 12,00
19.    Акушерство и гинекологија са негом 3 27. 12. 2021. 14,45
20.    Здравствена нега 3 23. 12. 2021. 9,00
21.    Неурологија 3 20. 12. 2021. 10,30
22.    Инфектологија 3 28. 12. 2021. 14,00
23.    Гинекологија и акушерство 3 27. 12. 2021. 14,45
24.    Интерна медицина 3 и 4 21. 12. 2021. 14,00
25.    Хирургија 3 и 4 23. 12. 2021. 13,00
26.    Здравствена нега 4 23. 12. 2021. 9,00
27.    Педијатрија 4 28. 12. 2021. 17,30
28.    Фармакологија са фармакотерапијом 4 28. 12. 2021. 15,15
29.    Предузетништво 4 24. 12. 2021. 14,00