Програм „Здрави животни стилови“  

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > Програм „Здрави животни стилови“  
Ученици I разреда наше школе учествовали су уреализацији програма „ЗДРАВИ ЖИВОТНИ СТИЛОВИ – Примена модела вежбања и такмичења у природи ради превенције ризичних облика понашања и родних стереотипа,  и промоције развијања здравих стилова живота кроз оснаживање ученика основних и средњих школа за учешће у спортским активностима“  у периоду октобар новембар 2021.

Програм је одобрен од стране МПНТР Србије, а реализован је од стране Удружења педагога физичке културе Ниш у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.

У реализацији програма учествовали су ученици и наставници Медицинске школе  „Др Миодраг Лазић“ и ОШ „Бубањски хероји“ из Ниша.
Реализатори програма у нашој школи су били професори Стручног веће физичког васпитања Небојша Стојановић и Петар Матић.

Програм је обухватио едукацију ученика о здравим стиловима живљења, ризичним облицима понашања и примени спортско-рекреативних активности у природикао и два излета са пешачењем.