РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ – допуна

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ – допуна
Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 25. 10. 2021. 12,45
2.        Медицинска етика 1 22. 10. 2021. 9,00
3.        Хигијена и здравствено васпитање 1 20. 10. 2021. 14,00
4.        Прва помоћ 1 20. 10. 2021. 11,00
5.        Ликовна култура 1 26. 10. 2021. 12,30
6.        Музичко васпитање 1 29. 10. 2021. 10,00
7.        Орган. фармацеутске делатности 2 26. 10. 2021. 11,00
8.        Микробиологија са епидемиологијом 2 27. 10. 2021. 13,00
9.        Патологија 2 28. 10. 2021. 12,00
10.    Фармакологија 2 26. 10. 2021. 15,15
11.    Здравствена психологија 21. 10. 2021. 11,30
12.    Кинезиологија 2 и 3 25. 10. 2021. 12,00
13.    Медицинска биохемија 2, 3 и 4 25. 10. 2021. 11,00
14.    Фармацеутска технологија 3 28. 10. 2021. 10,45
15.    Фарм. хемија са аналитиком лекова 3 26. 10. 2021. 11,00
16.    Основи клиничке фармације 3 25. 10. 2021. 15,30
17.    Токсикологија 3 25. 10. 2021. 15,00
18.    Здравствена нега деце 3 28. 10. 2021. 9,00
19.    Неурологија 3 18. 10. 2021. 10,30
20.    Инфектологија 3 26. 10. 2021. 14,00
21.    Гинекологија и акушерство 3 25. 10. 2021. 14,45
22.    Интерна медицина 3 и 4 19. 10. 2021. 14,00
23.    Хирургија 3 и 4 28. 10. 2021. 13,00
24.    Здравствена нега 4 28. 10. 2021. 9,00
25.    Педијатрија 4 26. 10. 2021. 17,30
26.    Психијатрија 4 18. 10. 2021. 9,30
27.    Предузетништво 4 29. 10. 2021. 14,00

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ допуна