РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 25. 10. 2021. 12,45
2.        Медицинска етика 1 22. 10. 2021. 9,00
3.        Хигијена и здравствено васпитање 1 20. 10. 2021. 14,00
4.        Прва помоћ 1 20. 10. 2021. 11,00
5.        Орган. фармацеутске делатности 2 26. 10. 2021. 11,00
6.        Микробиологија са епидемиологијом 2 27. 10. 2021. 13,00
7.        Патологија 2 28. 10. 2021. 12,00
8.        Фармакологија 2 26. 10. 2021. 15,15
9.        Медицинска биохемија 2, 3 и 4 25. 10. 2021. 11,00
10.    Фармацеутска технологија 3 28. 10. 2021. 10,45
11.    Фарм. хемија са аналитиком лекова 3 21. 10. 2021. 11,00
12.    Основи клиничке фармације 3 25. 10. 2021. 15,30
13.    Токсикологија 3 25. 10. 2021. 15,00
14.    Здравствена нега деце 3 28. 10. 2021. 9,00
15.    Неурологија 3 18. 10. 2021. 10,30
16.    Инфектологија 3 26. 10. 2021. 14,00
17.    Гинекологија и акушерство 3 25. 10. 2021. 14,45
18.    Интерна медицина 3 и 4 19. 10. 2021. 14,00
19.    Хирургија 3 и 4 28. 10. 2021. 13,00
20.    Здравствена нега 4 28. 10. 2021. 9,00
21.    Педијатрија 4 26. 10. 2021. 17,30
22.    Психијатрија 4 18. 10. 2021. 9,30
23.    Предузетништво 4 29. 10. 2021. 14,00