РАСПОРЕД ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

Бр. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ ВРЕМЕ
1.        Анатомија и физиологија 1 27. 09. 2021. 11,00
2.        Медицинска етика 1 24. 09. 2021. 09,00
3.        Латински језик 1 28. 09. 2021. 11,00
4.        Прва помоћ 1 29. 09. 2021. 11,00
5.        Фарм. технолошке операције и поступци 1 28. 09. 2021. 12,00
6.        Орган. фармацеутске делатности 2 27. 09. 2021. 12,00
7.        Микробиологија са епидемиологијом 2 28. 09. 2021. 11,00
8.        Патологија 2 23. 09. 2021. 11,00
9.        Фармакологија 2 29. 09. 2021. 11,30
10.    Хигијена и здравствено васпитање 2 24. 09. 2021. 12,00
11.    Здравствена психологија 2 22. 09. 2021. 11,00
12.    Кинезиологија 2 29. 09. 2021. 11,00
13.    Медицинска биохемија 2 и 3 27. 09. 2021. 11,00
14.    Фармацеутска технологија 3 27. 09. 2021. 11,30
15.    Фарм. хемија са аналитиком лекова 3 28. 09. 2021. 11,30
16.    Основи клиничке фармације 3 27. 09. 2021. 11,00
17.    Токсикологија 3 28. 09. 2021. 11,00
18.    Здравствена нега 3 22. 09. 2021. 11,00
19.    Неурологија 3 20. 09. 2021. 11,00
20.    Инфектологија 3 27. 09. 2021. 11,00
21.    Гинекологија и акушерство 3 29. 09. 2021. 11,00
22.    Педијатрија са негом 3 28. 09. 2021. 11,00
23.    Интерна медицина 3 и 4 24. 09. 2021. 12,30
24.    Хирургија 3 и 4 23. 09. 2021. 11,00
25.    Предузетништво 4 27. 09. 2021. 11,00
26.    Педијатрија 4 28. 09. 2021. 11,30
27.    Психијатрија 4 20. 09. 2021. 11,00
28.    Физика 4      27. 09. 2021. 11,00
29.    Физичко васпитање 4      28. 09. 2021. 11,00
30.    Предшколска педагогија 2      28. 09. 2021. 11,00