Промена назива школе – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “Др МИОДРАГ ЛАЗИЋ“

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > Промена назива школе – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “Др МИОДРАГ ЛАЗИЋ“

Медицинска школа “Др Миленко Хаџић“ Ниш је на основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-00919/2020-03 променила назив школе.

Од школске 2021/22 пун назив школе је  МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “Др МИОДРАГ ЛАЗИЋ“ Ниш, Зетска 55.