Наставак организације онлајн наставе и наредне недеље (15.3. – 19.3.)

Медицинска школа "Др Миленко Хаџић", Ниш > Вести > Наставак организације онлајн наставе и наредне недеље (15.3. – 19.3.)