РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ У СЕПТЕМБРУ 2020/2021.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ У СЕПТЕМБРУ 2020/2021.

РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ У СЕПТЕМБРУ 2020

 

 

СМЕР: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4

 

КАНДИДАТИ – они који су започели у марту 2020. или августу 2020.

Наставак предмета је у понедељак 14. 09. 2020. у старом анатомском кабинету.

Предметни наставник Слободан Лазаревић.

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3

 

КАНДИДАТИ – они који су започели у марту 2020. или августу 2020.

Наставак предмета је у понедељак 14. 09. 2020. у старом анатомском кабинету.

Предметни наставник Валентина Симоновић.

 

Термини су:

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3
14. 09. 2020. 9,00 – 12,00 14. 09. 2020. 15,00 – 18,00
15. 09. 2020. 15,00 – 18,00 15. 09. 2020. 9,00 – 12,00
16. 09. 2020. 9,00 – 12,00 16. 09. 2020. 15,00 – 18,00
17.09. 2020. 9,00 – 12,00 17.09. 2020. 15,00 – 18,00
18. 09. 2020. 15,00 – 18,00 18. 09. 2020. 8,00 – 11,00
21. 09. 2020. 9,00 – 12,00 21. 09. 2020. 15,00 – 18,00
22. 09. 2020. 15,00 – 18,00 22. 09. 2020. 9,00 – 12,00
23. 09. 2020. 9,00 – 12,00 23. 09. 2020. 15,00 – 18,00
24. 09. 2020. 9,00 – 12,00 24. 09. 2020. 15,00 – 18,00
25. 09. 2020. 15,00 – 18,00 25. 09. 2020. 8,00 – 11,00

 

За остале предмете термини ће бити објављени у току следеће недеље. За кандидате који су на паралелном школовању и оне који су предмете пријавили у септембру 2020. распоред ће бити накнадно објављен до 21. 09. 2020.

 

РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ У СЕПТЕМБРУ 2020/2021.

 

 

 

СМЕР: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 4

 

Почетак предмета је у уторак 15. 09. 2020. у кабинету терапеута 1

Предметни наставник Дијана Станковић.

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4

 

Почетак предмета је у уторак 15. 09. 2020. у кабинету терапеута 2.

Предметни наставник Јулија Ђорђевић.

 

Термини су:

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 4 КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4
15. 09. 2020. 15,00 – 18,00 15. 09. 2020. 15,00 – 18,00
16. 09. 2020. 9,30 – 12,00 16. 09. 2020. 14,00 – 17,00
17.09. 2020. 14,00 – 17,00 17.09. 2020. 14,00 – 17,00
18. 09. 2020. 14,00 – 17,00 18. 09. 2020. 14,30 – 17,30
21. 09. 2020. Нема 21. 09. 2020. 8,00 – 11,00
22. 09. 2020. 15,00 – 18,00 22. 09. 2020. 15,00 – 18,00
23. 09. 2020. 9,30 – 12,00 23. 09. 2020. 14,00 – 17,00
24. 09. 2020. 14,00 – 17,00 24. 09. 2020. 14,00 – 17,00
25. 09. 2020. 14,00 – 17,00 25. 09. 2020. 14,30 – 17,30
28. 09.2020. 8,00 – 11,00 у ФТ 2 28. 09.2020. Нема
29. 09. 2020. 15,00 – 18,00 29. 09. 2020. 15,00 – 18,00
30. 09. 2020 9,30 – 12,00 30. 09. 2020 14,00 – 17,00

 

 

 

 

РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ У СЕПТЕМБРУ 2020/2021.

 

 

 

СМЕР: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 2

 

Почетак предмета је у понедељак 14. 09. 2020. у кабинету лабораната

Предметни наставник Драгана Поткоњак.

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2

 

Почетак предмета је у понедељак 14. 09. 2020. у кабинету фармацеута.

Предметни наставник Бојана Марковић Стојковић.

 

Термини су:

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 2 ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2
14. 09. 2020. 14,00 – 17,00 14. 09. 2020. 14,30 – 17,30
15. 09. 2020. 14,30 – 16,30 15. 09. 2020. 14,00 – 17,00
16. 09. 2020. 14,00 – 17,00 16. 09. 2020. 13,45 – 16,45
17.09. 2020. 8,00 – 10,45 17.09. 2020. 13,45 – 16,45
18. 09. 2020. 14,00 – 17,00 18. 09. 2020. 15,00 – 18,00
21. 09. 2020. 14,00 – 17,00 21. 09. 2020. 14,00 – 17,00
22. 09. 2020. 14,30 – 16,30 22. 09. 2020. 14,00 – 17,00
23. 09. 2020. 14,00 – 17,00 23. 09. 2020. 13,45 – 16,45
24. 09. 2020. 8,00 – 10,45 24. 09. 2020. 13,45 – 16,45
25. 09. 2020. 14,00 – 17,00 25. 09. 2020. 15,00 – 18,00